Informasjonssikkerhet

Helseboka er en samhandlingsplattform bygget på den fremste informasjonsteknologien på markedet. Våre teknologer bruker den sikreste kodingsmetodikken når de bygger tjenester.

I Helseapps AS skal vi være best på sikkerhet. Normen for informasjonssikkerhet ligger til grunn for vår virksomhet, og vi jobber i tillegg ut fra et Zero Trust prinsipp. Det betyr at vi går ut fra at vi må gjøre løsningen så sikker som mulig for å forebygge uønskede hendelser, uansett hvor de måtte komme fra.

Vår plattform benytter den fremste krypterings- og sikker innloggingsteknologien. Vi har også bygd opp plattformen på en måte som gjør at vi kan legge ekstra krypteringslag mellom tjenestene, mellom tjenestene og lagringsplassen, og andre funksjoner i plattformen.

I Helseapps har vi systemer og personell som kontinuerlig følger med og følger opp informasjonssikkerhet og hendelser. Vi i Helseapps lagrer også våre personopplysninger i Helseboka, og vi jobber alle sammen for at våre data skal være beskyttet på best mulig måte.

Vi arbeider systematisk for at våre tjenester er i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og til enhver tid gjeldende nasjonal rett. Vi forholder oss også alltid til de oppdaterte retningslinjene fra Direktoratet for e-helse (Normen for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren) og Datatilsynet. Les mer om Normen her.

I tillegg er vi ISO-27001 sertifiserte - som er den mest anerkjente internasjonal standard for informasjonssikkerhet. Vår sertifisering viser at vi tar informasjonssikkerhet på alvor og at vi kontinuerlig sikrer at personopplysninger forblir beskyttet. Du kan se vårt sertifikat her.

Nyhetsbrev