Dialog

   

Utfordringen:

 • Mange helseaktører mangler gode verktøy for kommunikasjon med pasienter
 • Det er vanskelig å sende bilder og PDF med sensitiv informasjon mellom behandler og pasient
 • Muligheter for å ta betaling gjennom dialog er begrenset i dagens systemer
Vår løsning:
 • Sikker dialogløsning med støtte for både bilder og informasjon begge veier
 • Betalingsløsninger integrert i dialog
 • SMS-varsling til pasienter, med enkel link til å lese helseinformasjon
 • Følger alle krav fra Norm for informasjonssikkerhet

 

Funksjonaliteter:

 • Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient
 • Kommunikasjon mellom to helsepersonell ang en pasient
  • Mulighet til å velge å inkludere pasient i dialogen eller ikke
 • Kommunikasjon gjennom NHN (kommer)
 • Intern kommunikasjon mellom helsepersonell på klinikken
 • Mulighet til å ligge åpen for dialog for pasienter som bruker helseboka
 • Mulighet til å benytte seg av predefinere dialogmaler eller lage sine egne
 • Mulighet til varsling på SMS ved nye innkommende dialogmeldinger

   

Kontakt oss

Er du interessert i våre løsninger? Ta kontakt, og vi vil finne den beste løsningen for deg i dag.

Kontakt salg

Du kan tilpasse løsningen med ulike moduler som passer deg.

Nyhetsbrev