Dialog

   

Utfordringen:

 • Mange helseaktører mangler gode verktøy for kommunikasjon med pasienter

 • Det er vanskelig å sende bilder og PDF med sensitiv informasjon mellom behandler og pasient

 • Muligheter for å ta betaling gjennom dialog er begrenset i dagens systemer

Vår løsning:
 • Sikker dialogløsning med støtte for både bilder og informasjon begge veier

 • Betalingsløsninger integrert i dialog

 • SMS-varsling til pasienter, med enkel link til å lese helseinformasjon

 • Følger alle krav fra Norm for informasjonssikkerhet

 

Funksjonaliteter:

 • Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient

 • Kommunikasjon mellom to helsepersonell ang en pasient

  • Mulighet til å velge å inkludere pasient i dialogen eller ikke

 • Kommunikasjon gjennom NHN (kommer)

 • Intern kommunikasjon mellom helsepersonell på klinikken

 • Mulighet til å ligge åpen for dialog for pasienter som bruker helseboka

 • Mulighet til å benytte seg av predefinere dialogmaler eller lage sine egne

 • Mulighet til varsling på SMS ved nye innkommende dialogmeldinger

   

Kontakt oss

Er du interessert i våre løsninger? Ta kontakt, og vi vil finne den beste løsningen for deg.

Kontakt salg
350,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
350,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
Se alle våre moduler og priser

Du kan tilpasse løsningen med ulike moduler som passer deg.

Priser og moduler
Nyhetsbrev