Fysioterapeuter

       

Fysioterapeuter bruker i dag mye av tiden sin på å hente inn en sykehistorie fra pasienten, og skrive et påfølgende journalnotat. På grunn av tidspress blir ofte notatene ikke så grundige som selv ønsker. På grunn av tidspress kan det også være en utfordring å stille alle spørsmålene som kan være relevant.

Helseboka har hatt tett dialog med Private fysioterapeuters forbund, og sammen kommet fram til å lage et standardisert sett med spørsmål for ulike symptomer. Pasienten besvarer disse digitalt i forkant av oppsatt behandlingstime, og dette medfører et automatisert journalnotat inn i egen journal.

Ta tiden tilbake, og få orden på journalnotatene dine. Fysioterapeuter som benytter seg av strukturerte anamneser sikrer bedre pasientbehandling, og får bedre tid i egen hverdag.

       

For å komme i gang trenger du kun å gjøre to ting:
  1. Bestille løsningen hos oss, og velge skjemapakken "Fysikalsk medisin".
  2. Kontakte egen journalleverandør og si at du ønsker å legge til en link fra Helseboka i SMS-påminnelser før timer.

Kontakt oss

Er du interessert i våre løsninger? Ta kontakt, og vi vil finne den beste løsningen for deg.

Kontakt salg

Våre moduler og priser

Du kan tilpasse løsningen med ulike moduler som passer deg og din klinikk.

Les mer om våre kunder
Les mer her
Nyhetsbrev