Fastleger

    

Fastleger har en svært presset hverdag. Arbeidsoppgaver bli stadig flere, og arbeidstiden har i mange år vært alt for stor. Mer enn noe ønsker fastleger et pusterom i en hektisk hverdag. Mange fastleger føler også at takstene de bruker holder tritt med den generelle lønnsøkningen i samfunnet. Kombinasjonen av mange arbeidsoppgaver og økonomi gjør at fastlegeordningen i dag sliter med å rekruttere nye leger.

Helseboka hjelper fastlegekontor å spare tid og sikre god helsehjelp. Gjennom å automatisere oppfølging av mange ulike pasientgrupper, blir både administrativt arbeid mindre og pasientene mer fornøyde. Du kan bruke Helseboka sammen med ditt eksisterende journalsystem.

    

    

Spar tid ved å bruke vår Oppfølgingsfunksjon

  • Sett pasienter inn i maler for automatisert oppfølgning
  • La Helseboka kalle inn pasienter til timer
  • Hent inn en digital sykehistorie som blir et automatisk journalnotat
  • Fortell pasienten hva som skal gjøres før oppsatt time

    

Føl deg trygg på at faglige retningslinjer blir fulgt

  • Bruk maler for oppfølgning av både kronisk sykdom og kortere behandlingsforløp
  • Standardiser anamneseopptak, slik at viktig informasjon blir journalført.

    

Vi er nå på utkikk etter fastleger som vil spare tid
  • Har du lyst på en endring i fastlegehverdagen? Da kan kanskje Helseboka være noe for deg.
  • Helseboka er grunnlagt av to fastleger som ønsket seg en bedre arbeidsdag.
  • Kontakt oss nå, så får du bli med i den første gruppen av fastleger som er med. Dette gir deg en unik mulighet til å få tilpasset Helseboka enda mer til dine egne behov!

Kontakt oss

Er du interessert i våre løsninger? Ta kontakt, og vi vil finne den beste løsningen for deg.

Kontakt salg

Våre moduler og priser

Du kan tilpasse løsningen med ulike moduler som passer deg.

Les mer om våre kunder
Les mer her
Nyhetsbrev