Basispakke

   

Utfordringen:

Helsepersonell bruker mye tid på journalføring. Det administrative arbeidet rundt å skrive gode notater fører til økt stress hos behandlere. Samtidig vet vi at journalnotatet er et juridisk dokument, hvor det er viktig at all informasjon blir nedskrevet. I en presset hverdag, er det ikke alltid at tiden strekker til for å skrive gode notater.

Vår løsning:
  • Pasient fyller ut et digitalt skjema i forkant av time, som fører til automatisk journalnotat
  • Du kan bruke ulike verktøy for pasientbehandling som skriver automatiske notater for deg
  • Eget mal-system
  • Enkel journalføring fra mobile enheter

    

Journal

Journal er basisen i Helseboka og en forutsetning for alle tjenester. Journal inneholder mulighet for å skrive notater, lagre bilder, dokumenter og laste opp filmer. Helsepersonell er ansvarlig for å journalføre den informasjon som er lovpålagt. All informasjon lagres i henhold til regulatoriske krav til særlige kategorier av helseopplysninger, jf pasientjournalforskriften, personopplysningsloven (GDPR) og norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.

    

Brukerpakke

En brukerpakke gir mulighet for tilgang på inntil 5 brukere på alle valgte tjenester. Det er mulighet å kjøpe så mange brukerpakker man har behov for. Dette gir mulighet for enkel og kostnadseffektiv skalering av brukere i en organisasjon. Proffbruker kan selv legge til og fjerne brukere i løsningen. Det er også mulighet for enkel administrasjon av tilganger og rettigheter på hver enkelt bruker. Brukerpakke er en forutsetning for alle tjenester i Helseboka.

    

Kontakt oss

Er du interessert i våre løsninger? Ta kontakt, og vi vil finne den beste løsningen for deg.

Kontakt salg

 

Basispakke

*Journal og brukerpakke er basisen i Helseboka og en forutsetning for alle tjenester.

Inntil 5 GB pr. klinikk/avdeling
INKL. 5 personer

Du kan tilpasse løsningen med ulike moduler som passer dere

Nyhetsbrev