Trust Center

 

Vi gjør alt etter boka

Her kan du studere vår sikkerhets- og personverninformasjon, lære mer om våre standarder og protokoller - og se dokumentasjon på det meste som berører vår virksomhet.

Vi i Helseboka tar informasjonssikkerhet på alvor og sikrer kontinuerlig at alle personopplysninger forblir beskyttet.

Nyhetsbrev