Sykehus

          

Sykehus bruker i dag en rekke ressurser på å administrere pasienter som skal møte til poliklinikker eller blodprøvetaking. Tradisjonelt har disse pasientene enten hatt drop-in eller fått tidelt en time. Hvis sykehuset bruker drop-in blir det vanskelig å ressursplanlegge de ulike dagene, og ved tildeling av timer er det ofte merarbeid når pasienter ønsker å flytte timer. De tradisjonelle systemene hjelper ikke helsepersonellet å tilby enkle digitale kontaktpunkter. Noen poliklinikker ønsker også å hente informasjon i forkant av timer, eller gi pasientspesifikke tilbakemeldinger

     

Helseboka leverer i dag tjenester til en rekke sykehus i Norge. Dette gjelder spesielt for timebestilling på laboratorier og poliklinikker. Med vår funksjonsrike timebok kan man enkelt flytte og kommunisere med grupper av pasienter. Det er enkelt å sette opp en tjenestemeny for ulike behandlinger, og hente inn helseinformasjon i forkant av timer. Sykehuset kan legge link til timebestilling på egen hjemmeside, og enkelt dele inn i ulike poliklinikker og enheter.

     

Det er enkelt å ta oss i bruk!
  1. Vi er ISO-27001 sertifiserte, og leverer allerede til mange sykehus.
  2. Vi kartlegger behovene sammen med dere, og setter opp et løsningsforslag til dere i løpet av få uker.
  3. Dere får en egen kundeansvarlig som følger dere fra oppstart til suksess.

Kontakt oss

Er du interessert i våre løsninger? Ta kontakt, og vi vil finne den beste løsningen for deg.

Kontakt salg

Våre moduler og priser

Du kan tilpasse løsningen med ulike moduler som passer deg.

Les mer om våre kunder
Les mer her
Nyhetsbrev