Om Helseboka

Helseboka er en brukervennlig e-helsetjeneste for både helsepersonell og privatpersoner.

For helsepersonell og andre behandlere er Helseboka en fleksibel plattform for god og trygg samhandling med pasientene, og et effektivt verktøy for timebestilling og mer effektiv administrasjon. For folk flest er Helseboka en unik mulighet til å få full oversikt og kontroll over alt som har med egen helse å gjøre.

Helseboka er utviklet av Helseapps AS - grunnlagt av to leger og spesialister i allmennmedisin. Begge hadde opplevd at de ulike delene av helsevesenet ikke snakket godt nok med hverandre, og at opplysninger om tidligere behandlinger, diagnoser og annen viktig informasjon ikke var lett tilgjengelig når helsepersonell eller pasienter fikk behov for det. Dette medførte igjen dårligere tjenester for pasientene og adskillig merarbeid for helsepersonell, som allerede i utgangspunktet har en hverdag hardt presset på tid.

Løsningen på utfordringene ble Helseboka: En samhandlingsplattform med helsedata, diagnostikk og oppfølging samlet på et sted - og med pasienten i sentrum.

Første versjon ble lansert i 2019, og per i dag er Helseboka i aktivt bruk hos over 100 kommuner, alle landets apotek-kjeder, flere sykehus, klinikker og institusjoner og en rekke aktører innenfor primærhelsetjenesten. 18 000 helsepersonell er registrert som brukere av samhandlingsplattformen og over 3 millioner privatpersoner har stiftet bekjentskap med Helseboka i forbindelse med timebestillinger for testing og vaksinering i løpet av covid-19-pandemien. Helseboka er per i dag Norges største pandemiplattform med 4,4 millioner registrerte vaksineringer, og om lag halvparten av landets befolkning har lagret helseinformasjon i sin egen private, digitale helsebok.

Helseapps AS er en spennende og utviklende arbeidsplass med internasjonale ambisjoner.  Vi teller per i dag 35 ansatte innenfor fagområder som IT- og forretningsutvikling, HR, sikkerhet, salg, markedsføring og support, og rekrutterer fortløpende for å håndtere stadig vekst. Selskapet har avdelinger i Harstad, Tromsø, Oslo, Bergen og Aalborg, og selskapet er allerede blitt en nasjonal suksesshistorie med en omsetningsøkning på over 2 600 prosent i løpet av siste driftsår.

Anders Jahnsen

Senior salgskonsulent

Anders Stormo

Teknisk leder - Gründer

Bendik Lind

Kundeansvarlig

Bendik Micheeff

Support / Designer

Benedicte Gundersen

Support

Bo Andersen

Softwareutvikler

Christian Ervik

Support

Christian Finstad

Utvikler

Daniela Gejdosova

Compliance Officer

Daniel Kristensen

Support

Elias Obeid

Utvikler

Espen Rønnevik

Support

Helene Lund Engebø

Teknisk produktleder

Herman Løkken

Utvikler

Iselin Gundersen

Support

Jostein Nicolaisen

Salgsansvarlig privatmarked

Kent Caspersen

Softwareutvikler

Kjersti Koller

CSO

Kristin Gjøsund

Sekretær

Lene Wium

Ass. daglig leder

Line Bøe Setså

Forretningsutvikler

Malin Maalø

Utvikler

Mari Hatlo

Design Lead

Marius Christensen

Daglig leder - Gründer

Mona Kristiansen

Support

Niels S. Poulsen

Softwareutvikler

Per Bakseter

Økonomisjef

Rasmus Christensen

Softwareutvikler

Rune Johansen

Leder for kundeservice

Samuel Nygaard

Team Lead Aalborg

Sana Ikram

Prosjektleder

Songying Lu

Produkteier

Stella Karlsen

Digital markedsføringsstrateg

Stian Hanssen

Utviklingsleder

Stine Wilsgård

HR-leder

Thomas Buhl Andersen

Softwareutvikler

Tone Kibsgård

Kundeansvarlig

Vegar Eeg

Produkteier

Nyhetsbrev
Navigasjon