Om Helseboka

    

Helseboka er en brukervennlig e-helsetjeneste for både helseaktører og privatpersoner.

   

Visste du at våre helseopplysninger ligger spredt i mange ulike datasystemer. Akkurat nå brukes ikke disse opplysningene godt nok til å hjelpe oss finne de beste behandlingene.

Hvis pasienter og helsepersonell ikke kan kommunisere smart, kan pasientene miste sjansen sin til å bli frisk.

Helseboka binder sammen privatpersoner og helseaktører i ett og samme system. Privatpersoner tar i bruk Helseboka til å lagre egne helseopplyninger, mens helseaktører får vårt journalsystem som hjelper dem å gi persontilpasset behandling. Ved å bruke Helseboka hjelper vi riktig privatperson og helseaktør å finne hverandre. Vi kaller dette for Helsematch.

    

Ved å gi aktivt eierskap til sine egne helseopplysninger gir vi alle den samme muligheten til å få den beste behandlingen. 

    

Historien vår:

    

Helseboka er grunnlagt av to leger og spesialister i allmennmedisin. Begge hadde opplevd at de ulike delene av helsevesenet ikke snakket godt nok med hverandre, og at opplysninger om tidligere behandlinger, diagnoser og annen viktig informasjon ikke var lett tilgjengelig når helsepersonell eller pasienter fikk behov for det. Dette medførte igjen dårligere tjenester for pasientene og adskillig merarbeid for helsepersonell, som allerede i utgangspunktet har en hverdag hardt presset på tid.

Løsningen på utfordringene ble Helseboka: En samhandlingsplattform med helsedata, og oppfølging samlet på et sted - og med privatpersonen i sentrum.

Første versjon ble lansert i 2019, og per i dag er Helseboka i aktivt bruk hos over 100 kommuner, alle landets apotek-kjeder, flere sykehus, klinikker og institusjoner og en rekke aktører innenfor primærhelsetjenesten. 18 000 helseaktører er registrert som brukere av samhandlingsplattformen og over 3 millioner privatpersoner har stiftet bekjentskap med Helseboka i forbindelse med timebestillinger for testing og vaksinering i løpet av covid-19-pandemien. Helseboka er per i dag Norges største pandemiplattform med 5 millioner registrerte vaksineringer, og om lag halvparten av landets befolkning har lagret helseinformasjon i sin egen private, digitale helsebok.

Helseboka er en spennende og utviklende arbeidsplass med internasjonale ambisjoner. Vi teller per i dag 31 ansatte innenfor fagområder som IT- og forretningsutvikling, HR, sikkerhet, salg, markedsføring og support, og rekrutterer fortløpende for å håndtere stadig vekst. Selskapet har avdelinger i Harstad, Tromsø, Oslo, Bergen og Aalborg, og selskapet er allerede blitt en nasjonal suksesshistorie.

    

Lyst å bli med oss på reisen?
Se våre ledige stillinger her

Våre ansatte:

Anders Jahnsen

Senior salgskonsulent

Anders Stormo

Innovasjons- og sikkerhetsleder

Bendik Lind

Konseptutvikler

Bendik Micheeff

Konseptutvikler

Bo Andersen

Utvikler

Christian Ervik

Kundeservice

Christian Finstad

Utvikler

Daniela Gejdosova

Compliance Officer

Espen Rønnevik

Kundeservice

Herman Løkken

Utvikler

Kent Caspersen

Utvikler

Line Bøe Setså

Forretningsutvikler

Mari Hatlo

Design lead

Marius Christensen

Daglig leder

Mette Kjærnet Udø

Konseptutvikler

Mona Kristiansen

Kundeservice

Niels S. Poulsen

Utvikler

Per Bakseter

Økonomi leder

Rasmus Christensen

Utvikler

Rune Johansen

Leder Salg og Support

Samuel Nygaard

Team Lead Aalborg

Sana Ikram

Kvalitetssikrer/prosjektleder

Stephen Royce

UX-designer

Stine Wilsgård

HR-leder

Thomas Buhl Andersen

Utvikler

Tone Kibsgård

Kundeansvarlig

Vegar Eeg

Produkteier

Nyhetsbrev