Skjemamodul

   

Utfordringen:

 • Klinikker og helsepersonell har ulike preferanser for hva de ønsker å kartlegge i forkant av timer
 • Standardiserte skjemaer løser ikke komplekse behov
 • Det er vanskelig å få et samspill mellom hva pasienter svarer på spørsmål, og hvilke tiltak som kan gjøres før oppsatt time

Vår løsning:
 • Vår unike skjemamodul skreddersyr skjemaer til dine behov
 • Vi legger logo og grafikk til skjemaer, slik at de støtter opp under klinikkens egen branding
 • Bygg din egen logikk som styrer både spørsmålsflyt og spesifikke tilbakemeldinger til sluttbruker

 

Avansert skjemamodul - Helseattest

   

Utfordringen

 • Helseattester i dag er ofte papirbasert
 • Pasient må ta med seg skjema til lege, som igjen må finne eget skjema å fylle ut på vegne av pasient
 • Vurderende lege som mottar legeerklæring har ofte ikke et digitalt system som gir oversikt eller mulighet for oppfølging

Vår løsning

 • Pasienten fyller ut erklæring digitalt på en hjemmeside
 • Pasientens fastlege går inn på hjemmeside og følger link til digital legeerklæring
 • Vurderende lege som mottar legeerklæring benytter Helseboka til oversikt over både pasients egenerklæring og legeerklæring

  

Skjemamodulen gir proffbruker mange smarte og effektive muligheter for deling og innhenting av strukturert informasjon med sluttbruker. Tjenesten kan benyttes som en enkeltstående tjeneste, eller kobles til flere av Helseboka tjenestene. Det følger med 5 stk skjema med Skjemamodulen. Det kan kjøpes skjemapakker ved ytterligere behov.

     

Skjemamodul inneholder funksjonene:

 • Kobling til andre tjenester som Timebok, Smartvarsling, Oppfølgingsplan og Tjenestemeny
 • Mulighet for oppsett av skjema etter logiske algoritmer
 • Kobling av flere skjemaer sammen i ønskede flyter
 • Automatisk logikk for tilbakemelding til sluttbruker
 • Automatisk skrivebeskyttede, lagrede besvarelser for både proff og privatbruker
 • Automatiske og strukturerte forslag til jounalnotat
 • Notatfelt for tilleggelse av informasjon fra proffbrukter på innsendt besvarelse
 • Varsling til sluttbruker ved utsendelse av skjema
 • Bekreftelse til sluttbruker ved innsendelse av skjema
 • Mulighet for deling av besvarte skjema med andre proffbrukere (krever samtykke)
 • Mulighet for oversendelse av skjemasammendrag til annet journalsystem som er i Norsk Helsenett
 • Mulighet for å se relaterte skjemabesvarelser (f.eks samtykke fra annen foresatt)
 • Få besvarelse fra inntil to parter i samme skjemabesvarelse

     

Skjema som er benyttet i forbindelse med andre tjenester vil lagres og gjenfinnes der. Benyttes skjema enkeltstående vil besvarte skjema lagres i en logisk skjemaoversikt for behandling av proffbruker.

     

Kontakt oss

Er du interessert i våre løsninger? Ta kontakt, og vi vil finne den beste løsningen for deg.

Kontakt salg

Du kan tilpasse løsningen med ulike moduler som passer deg.

Nyhetsbrev