Dine rettigheter

Som registrert hos Helseapps AS har du mange rettigheter når det behandles personopplysninger om deg. Våre rutiner legger til rette for at dine rettigheter er oppfylt på en enkel og sikker måte. Du kan lese mer om dine rettigheter her.

Rett til å bli informert
Du har rett til å bli informert på en klar og transparent måte om hvordan dine personopplysninger behandles.

Rett til innsyn
Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som behandles.

Rett til retting
Du har rett til å sikre at opplysningene dine er korrekte.

Rett til å begrense behandlingen
Du kan ha rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger når du i henhold til loven har en spesiell grunn til å ønske begrensningen.

Rett til å protestere
Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter.

Rett til sletting
Du kan ha rett til sletting av dataene dine. Dette kan skje der opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de opprinnelig ble samlet inn for, eller når behandlingen er basert på samtykke som siden er trukket tilbake.

Rett til dataportabilitet
Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller kontrakt, har du rett til å innhente og gjenbruke dine personopplysninger til eget formål.

Nyhetsbrev