Personvern i Helseapps AS

Helseapps AS behandler personopplysninger om deg i forbindelse med bruk av plattform Helseboka. Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også helseopplysninger og annen informasjon som kan knyttes til deg enten direkte eller mer indirekte. For oss i Helseapps AS er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.


Kontaktinformasjon

Dersom du skulle ha spørsmål om behandling av dine personopplysninger som Helseapps AS er behandlingsansvarlig for, eller du har generelle spørsmål knyttet til personvern og sikkerhet i Helseboka når vi behandler personopplysninger på vegne av andre virksomheter, kan du kontakte oss her:

Postadresse:
Helseapps AS
Storgata 49, 9406 Harstad
Org.nr. 912540863

Tlf.: +47 77 06 01 01

Send henvendelse via kontaktskjema

Vårt personvernombud kan på ovennevnt kontaktskjema også gi deg råd og veiledning generelt om Helseapps AS behandling av personopplysninger og hjelpe deg med å ivareta dine personverninteresser.

Av hensyn til personvernet ditt må du ikke sende sensitive personopplysninger i kontaktskjemaet. Dersom du gjør det, vil meldingen slettes.


Endringer

Dersom det skulle skje endring i våre tjenester, eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandringer i informasjonen du er gitt her. Vi skal gjøre deg oppmerksom på viktige forandringene i appen Helseboka eller på e-post. For øvrig vil du alltid kunne finne oppdatert informasjon på våre nettsider.


Informasjonssikkerhet i Helseapps AS

Vi er opptatt av at dine helseopplysninger behandles på en så sikker måte som mulig. Vi arbeider systematisk for at våre tjenester er i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og til enhver tid gjeldende nasjonal rett. Vi forholder oss også alltid til de oppdaterte retningslinjene fra Direktoratet for e-helse (Normen) og Datatilsynet. Vi tilfredsstiller Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren, og vi er i tillegg ISO-27001 sertifiserte.

helsea-iqnet-iso-27001

  • Vi har valgt å lagre dine data trygt på skybaserte Azure-servere hos Microsoft i Europa, selv om det oppleves som om de ligger på din telefon. Det er dermed ingen risiko for at helsedata går tapt, selv om telefonen din skulle bli ødelagt eller forsvinne.

  • Alle tilganger, både fra ansatte i Helseapps AS og de profesjonelle virksomhetene loggføres og overvåkes. Det er etablert 2-faktor autentisering, «just-in-time» tilgang og egen prosedyre for betinget tilganger. Ansatte får bare tilgang ved behov og ut ifra hva de har behov for.

  • Vi bruker den aller siste krypteringsteknologien. Det innebærer at dataene krypteres hele veien mellom din telefon, våre servere og legen din via Norsk Helsenett, slik at sikkerheten rundt disse opplysningene ivaretas i henhold til enhver tid gjeldende lovkrav.

  • Når du logger inn i appen skjer det etter såkalt nivå 4-sikkerhet med ID-porten/BankID. OBS! Husk at ID-porten/BankID og passord eller PIN er personlige og du er selv ansvarlig for å holde disse hemmelige og ikke dele de med noen.

Helseapps AS underleverandører

Vi har inngått databehandleravtaler med våre underleverandører slik at informasjonssikkerheten er ivaretatt gjennom alle ledd av behandlingen. All behandling av særlige kategorier av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. For vår betalingsløsning vil noen av opplysningene overføres til USA. Opplysningen om samarbeidspartnere/underleverandører med informasjon om hvilke land data kan overføres til, ligger her: Underleverandører i Helseboka


Cookies

Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon: Cookies

Nyhetsbrev
Navigasjon