Personvern

For oss i Helseboka er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler disse, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Helseboka behandler personopplysninger om deg i forbindelse med bruk av Helseboka. Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også helseopplysninger og annen informasjon som kan knyttes direkte eller indirekte til deg. Helseopplysninger kalles også særlige kategorier av personopplysninger og kan behandles kun dersom du gir samtykke, eller når det følger av lov at det er viktig at de behandles (for eksempel Pasientjournalloven).

Her kan du kan lese gjennom vilkår for bruk av Helseboka samt vår personvernerklæring og hvilke rettigheter du har: https://app.helseboka.no/terms/static