Tilgjengelighets­erklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke våre nettsteder.
Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Våre mål

 • Tilfredsstille minst AA-krav og etterstrebe AAA-krav i WCAG 2.0
 • Tilfredsstille tilleggskrav etter WCAG 2.1 for nettstedene som brukes av våre offentlige kunder (kommuner o.l.)
 • Opprettholde og videreutvikle tilgjengelig nettsted
 • Kommunisere klart og forståelig

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Informasjon og brukergrensesnitt skal kunne oppfattes av alle brukere.
 • Brukerne skal kunne navigere på nettstedet og betjene grensesnittet.
 • Nettstedet skal være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse.
 • Innholdet skal være kompatibelt med nåværende og fremtidig hjelpemiddelteknologi.

Slik jobber vi

 • Universell utforming er en del av daglig forvaltning og videreutvikling av nettstedet.
 • Vi har kontinuerlig fokus på å rette opp WCAG-feil.
 • Vi vurderer alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre nettstedet mer tilgjengelig.

Henvendelser

Har du generelle spørsmål til den universelle utformingen av Helseboka sine booking- og skjemaløsninger kan du sende oss en e-post på: kundesenter@helseboka.no

Vi er underleverandør til offentlige organer

Vi er underleverandør til offentlige organer, som f.eks. norske kommuner. Der hvor du har kommet inn på nettstedene våre via din kommune eller fra et helsepersonell i din kommune, spesialisthelsetjenesten eller andre offentlige organer, er det offentlige organet ansvarlig for den universelle utformingen.

Vi bekrefter at nettstedene vi leverer til våre offentlige kunder, er i samsvar med kravene til universell utforming. 

Dersom du har spørsmål knyttet til universell utforming av nettstedene for timebestilling og booking som du har fått fra noen i din kommune eller annet offentlig organ, ber vi deg ta kontakt med dem du har fått innkallingen fra.