Ved å si JA til våre samtykker i Helseboka åpner du opp for en helt ny måte å få helsehjelp på. Du vil kunne motta informasjon som er viktig for dine helsetilstander, og vi vil kunne hjelpe deg å finne riktig helsehjelp.

  Kan noen andre få tilgang til mine opplysninger?

  Det er kun du som har tilgang til å se dine opplysninger. Hvis du velger å dele et journaldokument med et helsepersonell vil dette sendes kryptert og trygt inn i deres fagsystemer. Vi oppfyller alle sikkerhetskrav.

  Litt mer om vår sikkerhet

  Alle helseopplysninger er kryptert til enhver tid, og ingen andre enn du kan lese opplysningene som du selv har lagret.

  Informasjon som er viktig for deg

  Et av de størst prosjektene våre i Helseboka er å demokratisere tilgang til viktig informasjon for alle privatpersoner. Ved å si JA til å få varslinger som er relevant for din helse, ønsker vi å hjelpe deg til å ta riktige valg om egen helse.