Helseapps

Helseapps AS ble grunnlagt i 2014 med det formål å skape Helseboka, en digital plattform som gir brukerne kontroll over egne helseopplysninger og enkel kommunikasjon med helsevesenet.

Spørsmål om vaksinekø, timebestilling, registrering og liknende må stilles til din helsetilbyder, f.eks. kommune, sykehus, apotek eller klinikk.

  • NB: Du må ikke legge inn sensitive personopplysninger (som f.eks. fødselsnummer, helseopplysninger eller vedlegg som inneholder slik informasjon) i dette skjemaet. Om du må avgi slik informasjon i forbindelse med henvendelsen, må du kontakte ditt legekontor eller annet helsepersonell direkte.

 

Firmaopplysning og adresse:

Helseapps AS
Storgata 49
9406 Harstad

Org.nr. 912 540 863