Underleverandører

 • Ambolt ApS - Utviklings- og driftsavdeling

 • Norske Helsenett SF – Kommunikasjon på NHN og oppslag i div. registre

 • Funn AS (Microsoft Corp.) – Skytjeneste Microsoft Azure / Office 365

 • Helse Liaison AS – Drift, meldingsutveksling mot NHN, backup VPN

 • Link mobility AS – SMS løsning / betalingsløsning

 • Strex AS – SMS løsning / betalingsløsning

 • Signicat AS – BankID / digital signering

 • Socialboards AS – Løsning for kundeservice

 • AS MED-LAB – Laboratorier svar

 • Twillio Inc - Videokonsultasjoner

 • Stripe, Inc - Betalingsløsning

 • The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp - Nyhetsbrev

 • Atlassian Inc. - Trello (roadmap over forslag til nye funksjonaliteter) / Statuspage for driftvarsling

Nyhetsbrev
Navigasjon