Trust Center for Privatpersoner

  

Vi er opptatt av at pasienter skal eie og ha kontroll over egne helseopplysninger. Av samme grunn er vi også opptatt av egen ansvarlighet og etterrettelighet innenfor alle deler av vår virksomhet. Vårt Trust Center vil derfor alltid være oppdatert med den nyeste informasjonen om hva vi foretar oss for å etterleve våre egne og lovregulerte standarder for sikkerhet, personvern og samsvar.

  

Kontakt oss her

Dersom du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger som Helseapps AS er behandlingsansvarlig for, eller har generelle spørsmål knyttet til personvern og sikkerhet i Helseboka når vi behandler personopplysninger på vegne av andre virksomheter, kan du kontakte oss her:Postadresse:

Helseapps AS

Storgata 49, 9406 Harstad

Org.nr. 912540863Tlf.: +47 77 06 01 01

Av hensyn til personvernet ditt må du ikke sende sensitive personopplysninger i kontaktskjemaet. Dersom du gjør det, vil meldingen slettes.

Kontakt oss
Nyhetsbrev