ISO sertifisering

Vi er ISO 27001 sertifisert siden januar 2021. Det vil si at vårt ledelsessystem for informasjonssikkerhet (ISMS) oppfyller kravene som er angitt i ISO/IEC 27001:2017.

ISO 27001 er den mest anerkjente internasjonal standard for informasjonssikkerhet i verden. Standarden har en helhetlig tilnærming til IT-sikkerhet og beskriver beste praksis for å beskytte data og digitalt innhold.

Vår sertifisering viser at vi tar informasjonssikkerhet på alvor og at vi kontinuerlig sikrer at personopplysninger forblir beskyttet.

Dette er et kontinuerlig arbeid, og vi blir revidert årlig. Nylig har vi gått gjennom vår 3. ISO 27001-revisjon. Og dette uten avvik.

Du kan se vårt sertifikat på norsk eller på engelsk.

Nyhetsbrev