Tanken bak

Vi ønsker å sette deg som bruker i førersetet for egen helse. Få all den viktigste informasjonen som angår akkurat deg. Kontakt helsepersonell når det passer deg. Hjelp din egen lege til å gi deg bedre helsehjelp. Helseboka ønsker å gjøre både deg og din lege bedre i stand til å spille på lag.

I en hektisk hverdag kan det være utfordrende å gi alle pasienter den oppfølgingen de fortjener. Denne problemstillingen fikk gründerne bak «Helseboka» til å ønske seg et verktøy som kunne gjøre både legen og pasienten i bedre stand til å spille på lag. Noe slikt fantes ikke, i alle fall ikke i Norge, og slik ble appen Helseboka til.

Appen gir blant annet deg som pasient mulighet til å følge med på egen helse med god oversikt over eget sykdomsbilde, sier Marius Christensen, spesialist i allmennmedisin og et av hodene bak Helseboka.

Christensen har også fått høre fra pasienter at det kan være vanskelig å huske hva legen har sagt etter en konsultasjon.

Dette er bare noe av det som fikk oss inn på ideen om Helseboka – appen som skal gjøre det lettere å holde oversikten for begge parter, sier Christensen.