Markedets mest avanserte vaksinasjonsløsning

Helseboka Pro Vaksine

PASIENT

HELSEPERSONELL

VÅRE UNIKE SMARTVARSLINGER

Helseboka Pro Vaksine tilbyr kommuner, legekontor, apotek og annet helsepersonell markedets mest avanserte system for innkalling, timebestilling og oppfølging av vaksinasjon.

Alt er gjort med tanke på at man enklest mulig skal kunne håndtere store menger henvendelser og nå ut rettferdig til bestemte risikogrupper.

NØKKELFUNKSJONER

Andre funksjoner

Direkte integrasjon mot Pridok
Støtte for ulike lokalisasjoner for testing
Smart visning av helseinformasjon for rask oversikt

Funksjoner som kommer snart

MSIS-smart utfylling
SYSVAK ett-klikk innsendelse
Smartvarsling om timer til kronikere
Utvidet integrasjon mot Infodoc og WebMed

Vår vaksinasjonsløsning
Veiledende priser fastleger
Per lege tilkoblet timebok NOK 960- per år

Pris per timebestilling med innlevering av helseopplysninger
NOK 4,10- per bestilling

Pris per varsling til pasient utenom timebestilling
NOK 2,40- per stk

Pris er uten merverdiavgift
Vår vaksinasjonsløsning
Veiledende priser private klinikker
Pris per timebok 645,- per måned
Pris per timebestilling med innlevering av helseopplysninger NOK 4,10- per bestilling
Pris per varsling til pasient utenom timebestilling NOK 2,40- per stk
Pris er uten merverdiavgift

Inkludert i pris er oppsett av løsning og løpende support. 

Prisdifferanse på bestilinger og meldinger er grunnet at ID-porten kun er tilgjengelig for fastleger

Om du ønsker å bestille, eller har spørsmål, trykk på «Kontakt oss».

Vi er trygge på at vår løsning er den mest effektive, fleksible og skalerbare som er på markedet i dag.