Helseboka Pro for sykehus

Ta kontakt for mer informasjon

Kontakt oss

Vi har nå lansert vår løsning til poliklinikker på sykehus for en mer effektiv og intelligent pasientoppfølgning. Vi tilbyr sykehusene en mulighet til å skreddersy vår løsning til deres egne behov. Eksempelvis kan dette være håndtering av henvendelser fra pasient/pårørende med sikker dialog. Andre poliklinikker tilbyr egen timebok til spesielle pasientgrupper, og her gir vi muligheten til å både levere helseopplysninger i forkant av time og få veiledning basert på de opplysninger de gir.

Gjennom vår store skjemadatabase tilbyr vi også poliklinikker egne innsjekkingsløsninger der vi har innebygd logikk for prioritering, tiltak i forkant av timer og automatiske oppfølgingsrutiner.

Vår plattform bygger også en bro mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten ved å lage avanserte oppfølgingsrutiner. Et av eksemplene på dette er mulighetene vi har for oppfølgning av kreftsykdommer.

Noen nøkkelfunksjoner:

Våre kunder – info kommer

En referanse fra en tilsvarende løsning bygget på samme platform

En ny løsning for estetiske sykepleiere

Cicilie Anthonsen jobber som estetisk sykepleier og ønsket seg et system som gjorde at hun kunne jobbe trygt og forsvarlig. Løsningen ble å lage sitt eget firma og produkt.

I begynnelsen av 2019 kom det en viktig presisering av lovverket som sa at estetiske sykepleiere måtte ha godkjenning av leger i hvert enkelt tilfelle der de setter botox-injeksjoner. Det betydde at flere hundre sykepleiere sto i fare for å miste en viktig del av sitt arbeid.

Cicilie ønsket seg et produkt som sikret at bransjen kunne jobbe i henhold til gjeldene lovverk, og løsningen ble å kontakte Helseapps for å få lagd sitt eget system, Huubro.

I løpet av 2 måneder hadde jeg gått fra idé til produkt og var ute i markedet. Skulle jeg ha bygd dette selv ville det tatt minst 3-4 år, og sjansen for å lykkes hadde vært minimal. Vi hadde et gyllent vindu for å levere noe som markedet manglet, og uten denne plattformen hadde det ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet.

Helseapps leverer en teknologi som gjør at alle som har en drøm om en telemedisinsk løsning kan få produktet sitt realisert i løpet av få måneder.