Bestilling og registrering for koronatesting

Nå kan kommunale koronasentre, legevakter, legesentre, sykehus og andre klinikker få direkte timebestilling, registrering og triagering for håndtering av Covid-19 direkte fra egen hjemmeside

Vi tilbyr en helt ny løsning for håndtering av pasienter som ønsker testing og oppfølgning av potensiell COVID-19 sykdom

Nå kan kommuner integrere timebestilling på egen nettside. Vårt verktøy kan brukes direkte mot eksisterende journalsystem eller som en komplett frittstående løsning.

I vår løsning vil pasienten i forbindelse med timebestilling bli invitert til å besvare medisinske spørsmål som gir grunnlag for en strukturert sykehistorie.

Pasientens informasjon danner grunnlag for en automatisk journalføring direkte inn i eksisterende jouralsystem, sortering av hastegrad og automatiske tilbakemeldinger til pasienter som kan tilpasses til hver enkelt klinikk.

Integrert i samme løsning er smarte oppfølgningsfunksjoner som er med på å kvalitetssikre den helsehjelpen som ytes til kommunens innbyggere.

Dette gir klinikker mulighet til å strømlinjeforme bestilinger og oppfølgninger i en helt annen grad enn det som er har vært mulig tidligere.

Skulle det være behov for oppfølgning, kan våre integrerte chat- og videofunksjoner være tidsbesparende.

Pasienten bruker vår egen krypterte helsesky til å lagre helseinformasjon, og dette er tilgjengelig gjennom appen Helseboka.

Vår løsning er allerede tilgjengelig for nesten 2 mill innbyggere i Norge, og tilbakemeldinger fra kommuner og klinikker har gjort at vi sammen har bygd et unikt og svært skreddersydd verktøy for pandemier.

Eksempelvis kan vår timebok håndtere flere tusen avtaler på en dag, håndtere flere teststasjoner med automatisk sortering til riktig stasjon/telt.

Ressursene kan brukes på testing istedetfor å bemanne telefonen og organisere innbyggerne.

Løsningen kan også brukes for grensekontroller av alle som ankommer Norge fra utlandet og vil komme på stadig flere språk. Løsningen har mulighet for nivå 3-sikkerhet for booking fra personer uten norsk fødselsnummer samt også det med oversending av prøvesvar til dem.

Vi har også bygd løsninger for vaksinasjon av store populasjoner og vi gir våre kommuner og klinikker mulighet til å nå risikogrupper først.

Vår Covid-19 løsning har også fått stor internasjonal oppmerksomhet, som et eksempel på hvordan framtidens telemedisinske verktøy burde være.

Nøkkelfunksjoner/-egenskaper

 • Direkte timebestilling (timeplukking / pasientbestilling)
 • Kobling vår egen timebok eller integrert mot andre journalsystem
 • Automatisk registrering av helseinformasjon og smitteeksponering
 • Automatisk triagering og sortering til forskjellige køer
 • Flagging av mulige alvorlige og hastetilfeller
 • Automatisk notatskriving og oppfølging
 • Kapasitet til mange tusen i hver timebok daglig
 • Innebygd hurtigtesthåndtering
 • Labrekvirering mot stadig flere laboratorier
 • Automatisert varsling til innbyggerne/pasientene om prøvesvar
 • Automatisert smitteoppsporing av nærkontakter
 • Nøyaktig sporing av innbyggere basert på QR-koder
 • Integrasjon med sykehusløsninger
 • Integrert med primærjournalsystemene
 • Nivå 4-sikkerhet
 • Tilfredsstiller GDPR og journalforskriften
 • Følger Norm for informasjonssikkerhet
 • Godkjent av Norsk Helsenett
 • Snart ISO 27001-sertifisering

Andre funksjoner og egenskaper

 • Avstandsoppfølging og avstandsmonitorering
 • Håndterer flere lokasjoner
 • Integrert videokonsultasjoner
 • Integrert chat
 • Målrettet innkalling til vaksinasjon
 • Automatisert sykehistorie basert på database med flere tusen sykdommer
 • Verktøy for å gi pasienten økt innsikt i helsedata og bedre kontroll over egen helse

Tilbakemeldinger fra en rekke kommuner som er igang

 • Vi fikk en reduksjon i antall telefonhenvendelser på over 50% i løpet av få dager
 • Vi har nå 91% pasientbooking og kun 9% operatørbooking
 • Det ble markert mindre behov for sykepleier-ressurser til å håndtere henvendelser
 • Vi sparer over 50% av tiden på journalføring
 • Nå klarer vi å håndtere etterspørselen!
 • +++

Mediaomtale

Rekordtall ved luftveisklinikken: – Nå går det på skinner – Gjengangeren
På fire timer testet teamet til overlege Askil Elvestad hele 121 hortensere.

Kommunen åpner for å booke koronatesting over nett fra og med neste uke – iTromsø
Tromsø kommune oppjusterer kapasiteten ved koronasenteret betraktelig.

Nå kan du booke koronatest på nett – Budstikka
Onsdag åpnet Asker kommune for digital timebestilling av koronatest. En raskere og mer effektiv måte, ifølge kommunen. Denne uken har Asker kommune fått rekordmange henvendelser fra innbyggere som vil teste seg for covid-19. Gjennom hele helgen var det økt press på koronatelefonen. Bare mandag kom det inn 591 anrop, av disse ble i overkant av 50 prosent besvart.

Koronatest i Kolskogen: No kan du bestilla time på nett – Midtsiden
Måndag sa legevaktsjef Sveinung Gangstø at ei løysing med bestilling via nett skulle vera klar om få dagar, onsdag morgon melder kommunen at løysinga er på plass og open for bruk.

Kvifor er ventetida på koronatest lang – kor tid kjem ei betre løysing? – Midtsiden
– Vi jobbar med å implementera ei løysing for timebestilling via nett. Vi er nesten i mål, og denne kan vera på plass om nokre få dagar. Gangstø har bakgrunn frå Direktoratet for e-helse (IKT i helsevesenet). Han sa nei til løysinga Bergen kommune valte, ei løysing som dagen etter fekk kritikk for ikkje å fungera som den skulle. – Vi har valt «Helseboka», eit system som fastlegar har vore med og utvikla, og som fleire kommunar har positive erfaringar med.

Økt testkapasitet og mulighet for å bestille koronatest-time for barn via nettsiden – Malviknytt
Økt testkapasitet og mulighet for å bestille koronatest-time for barn via nettsiden. Torsdag 13. august lanserte Malvik kommune timebestilling for koronatest på nettsiden. 51  personer har allerede benyttet seg av tjenesten, og stadig flere bestiller time. Det ble også gjennomført testing lørdag 15. august for å møte pågangen. Nå kan innbyggerne også bestille time for testing for barn via nettsiden.

Malvik kommune lanserer timebestilling for koronatest på nett – Malviknytt
Malvik er kanskje landets første kommune til å presentere timebestilling på nett. Som en av de første kommunene i landet kan nå Malvik presentere timebestilling for koronavirus på nett. Dette for å effektivisere testingen, og å senke terskelen for å teste seg. Tjenesten er kun tilgjengelig for kommunens innbyggere, heter det i ei pressemelding.

Læringskurven var bratt. Nå vekker legenes løsning oppsikt i utlandet – Fremover
– Vi fant ut at det måtte være enklere å kunne gjøre dette digitalt, sier fastlegene Anders Stormo og Marius Christensen

Ny teknologi fra Narvik revolusjonerer testing av covid-19 – Fremover
Teknologiselskap fra Harstad og Narvik har utviklet en helseapp som revolusjonerer testingen av covid-19-viruset. Teknologien gjør at pasienter får raskere hjelp og slipper timelange køer i telefon for timebestilling. For kommunen og helsepersonell gir det store tidsbesparelser.

Nå tas harstadgründernes app i bruk. På få dager har de fått 20 norske kommuner på bestillingslista – Harstad Tidende
Leger og gründere: Daglig leder og lege Marius Christensen og lege og programmerer Anders Stormo står bak appen Helseboka.

Drar ut på verdensmarkedet med ny helseteknologi – Harstad Tidende
Gründere: Legene Anders Stormo og Marius Christensen har utviklet en teknologiløsning som kan bli en global hit.

+++

Noen kommuner som har begynt å bruke løsningen

Priser

 • 10.000 kr i oppstartsavgift for første innstallasjon, deretter 7.500 kr per neste testsenter
 • 645 kr/mnd per lisens per tjeneste/samtidig medarbeider (minimum 2 per kommune)
 • 4,10 kr per booking/registrering fra ca. november
 • 2,40 kr per annen varsling/beskjed (SMS) til pasient

NB: 4,10 kr per booking/registering gjelder til vi får igang innlogging med ID-porten. Priser eks. MVA.

Kontakt oss

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.
Pris per booking/innsjekk er basert på kostnader med BankID og SMS ved sikker nivå-4 kommunikasjon.