Mobilt journalsystem

Registrer deg som proff-bruker

Test løsningen vår

Kunne du tenkte deg å bruke et journalsystem som var så lett å bruke at du kan gjøre alt fra din egen mobiltelefon? Vi har utviklet verdens første journalsystem bygd for smarttelefoner. Løsningen dekker behovene til mange aktører i helsevesenet.

I vårt journalsystem kan du automatisk tilby dine kunder en egen helseapp som blir deres kontaktpunkt mot din klinikk

Gjennom Helseboka Pro tilbyr vi deg følgende:

Systemet følger de høyeste kravene til sikkerhet ved å følge både Norm for informasjonssikkerhet, være ISO 27001-sertifisering og bruke nivå 4-sikkerhet for all pasientkommunikasjon.

Mobilt journalsystem

 • Lagring av journalnotater på ubegrenset antall pasienter
 • Kommunikasjon vedrørende pasient journalføres, også i primærjournalsystemet til legesenteret
 • Notifikasjon på forside om nye hendelser
 • Visning av vedlegg lagret på pasient

Dialogfunksjon

 • Mulighet for å legge til nye behandlere i samtaler for tverrfaglige vurderinger
 • Innhenting av skjema eller samtykker i forkant av timer
 • Støtte for at enkelte beskjeder i chat er skjult for de parter som ikke skal ha innsyn i meldingen
 • Helseboka har egen innebygd videokonsultasjon for sikre og krypterte samtaler
 • Betalingsløsning for visning av beskjeder

Kalenderfunksjon og timebok

 • Timebok med synkronisering til primærjournalsystem når det støttes (timebok kan deaktiveres ved manglende behov)
 • Vanlige funksjoner for timeplukking, bestilling og timevisning klinikk
 • Kalendervisning av kommende hendelser som videokonsultasjon eller andre gjøremål

Forløpspakker

 • Pasienter som skal ha en spesifikk behandling har gjerne et sett med hendelser som skal skje både før og etter selve pasientkontakten.
 • Vi tilbyr klinikker å sette opp disse hendelsene slik at det kommer automatiske
  varsler til hver enkelt pasient om når de ulike hendelsene skal inntreffe.
 • Dette vil vises i kalenderfunksjonen som neste hendelse og det vil også være en
  påminnelse om at nå er det på tide å utføre en handling.
 • Eksempler på forløpspakker:
  • Spesifikke gjøremål (Fjerne bandasje, treningsøvelser, ta medisiner osv.)
  • Pre- eller postoperative hendelser (inklusive innhenting av informasjon)

Innsjekking og samtykkefunksjoner

 • Mulighet for å invitere pasienter til å levere fra seg helseinformasjon, samtykker og laste opp vedlegg
 • Liste i systemet over de man har sendt forespørsel til og som ikke har svart
 • Gjennom admin-side kan ulike partnere/klinikker legge til ulike skjema
 • De kan selv definere om det kreves opplastning av bilder eller andre dokumenter
 • Pasienten logger på med BankID og all informasjon er kryptert og sikker
 • Meldinger kan sendes som kopi til fastlege, og fastlege kan også bes om fylle ut informasjon gjennom at de får en varsling pr SMS eller i journalen

Betalingsløsninger

 • Mulighet for betaling mellom
  • Pasient og helsepersonell
  • Helsepersonell og annet helsepersonell
 • Meldinger kan låses for mottaker og kun vises etter betaling, f.eks. når fastlege besvarer e-konsultasjoner
 • Integrerte omsetningsrapporter til regnskapet
Pris/Person Journal Klinikk Total
Timebok/-bestilling
Timebok/-bestilling
Videokonsultasjon
Videokonsultasjon
eDialog
eDialog
Betalingsløsning
Betalingsløsning
Journalfunksjoner
Journalfunksjoner
Skjemainnsamling
Skjemainnsamling
Forløpspakke
Forløpspakke
Egen branding
Egen branding
Innsjekkingsløsning
Innsjekkingsløsning
Priser inkl. mva, pr. mnd. 495,- 695,- 2245,-