Mobil helseplattform

Registrer deg som proff-bruker

Test løsningen vår
Gjennom vår mobile helseplattform kan helsepersonell og pasienter kommunisere via tekst, video og bilder. Vi leverer innsjekk av pasienter på forhånd av timer og automatisert oppfølgning innenfor ulike problemstillinger. Gjennom vår helseplattform kan du automatisk tilby pasientene en egen helseapp som kontaktpunkt mot deres helsepersonell.

Gjennom Helseboka Pro tilbyr vi deg følgende:

Systemet følger de høyeste kravene til sikkerhet ved å følge både Norm for informasjonssikkerhet, være ISO 27001-sertifisering og bruke nivå 4-sikkerhet for all pasientkommunikasjon.

Mobilt journalsystem

 • Lagring av journalnotater på ubegrenset antall pasienter
 • Kommunikasjon vedrørende pasient journalføres, også i primærjournalsystemet til legesenteret
 • Notifikasjon på forside om nye hendelser
 • Visning av vedlegg lagret på pasient

Dialogfunksjon

 • Mulighet for å legge til nye behandlere i samtaler for tverrfaglige vurderinger
 • Innhenting av skjema eller samtykker i forkant av timer
 • Støtte for at enkelte beskjeder i chat er skjult for de parter som ikke skal ha innsyn i meldingen
 • Helseboka har egen innebygd videokonsultasjon for sikre og krypterte samtaler
 • Betalingsløsning for visning av beskjeder

Kalenderfunksjon og timebok

 • Timebok med synkronisering til primærjournalsystem når det støttes (timebok kan deaktiveres ved manglende behov)
 • Vanlige funksjoner for timeplukking, bestilling og timevisning klinikk
 • Kalendervisning av kommende hendelser som videokonsultasjon eller andre gjøremål

Forløpspakker

 • Pasienter som skal ha en spesifikk behandling har gjerne et sett med hendelser som skal skje både før og etter selve pasientkontakten.
 • Vi tilbyr klinikker å sette opp disse hendelsene slik at det kommer automatiske
  varsler til hver enkelt pasient om når de ulike hendelsene skal inntreffe.
 • Dette vil vises i kalenderfunksjonen som neste hendelse og det vil også være en
  påminnelse om at nå er det på tide å utføre en handling.
 • Eksempler på forløpspakker:
  • Spesifikke gjøremål (Fjerne bandasje, treningsøvelser, ta medisiner osv.)
  • Pre- eller postoperative hendelser (inklusive innhenting av informasjon)

Innsjekking og samtykkefunksjoner

 • Mulighet for å invitere pasienter til å levere fra seg helseinformasjon, samtykker og laste opp vedlegg
 • Liste i systemet over de man har sendt forespørsel til og som ikke har svart
 • Gjennom admin-side kan ulike partnere/klinikker legge til ulike skjema
 • De kan selv definere om det kreves opplastning av bilder eller andre dokumenter
 • Pasienten logger på med BankID og all informasjon er kryptert og sikker
 • Meldinger kan sendes som kopi til fastlege, og fastlege kan også bes om fylle ut informasjon gjennom at de får en varsling pr SMS eller i journalen

Betalingsløsninger

 • Mulighet for betaling mellom
  • Pasient og helsepersonell
  • Helsepersonell og annet helsepersonell
 • Meldinger kan låses for mottaker og kun vises etter betaling, f.eks. når fastlege besvarer e-konsultasjoner
 • Integrerte omsetningsrapporter til regnskapet


Pris/Person Journal Klinikk Total
Timebok/-bestilling
Timebok/-bestilling
Videokonsultasjon
Videokonsultasjon
eDialog
eDialog
Betalingsløsning
Betalingsløsning
Journalfunksjoner
Journalfunksjoner
Skjemainnsamling
Skjemainnsamling
Forløpspakke
Forløpspakke
Egen branding
Egen branding
Innsjekkingsløsning
Innsjekkingsløsning
Pris pr. mnd. eks. MVA 645,- 895,- 2245,-
Pris pr. melding eks. MVA 1,- 1,- 1,-