Helseboka Pro for kommuner

Ta kontakt for mer informasjon

Kontakt oss

Helseboka Pro er en plattform som lar din kommune løse henvendelser fra pasienter og innbyggere på en mer effektiv måte. Dette gjøres gjennom smarte timebestillinger, automatiske filtreringer av de som ikke skal komme på time og ikke minst hente inn sensitiv informasjon fra pasienter i forkant av et besøk.

Vi dekker 1,6 millioner innbyggere med vår løsning for Covid-19 diagnostikk og vaksinasjonsløsning. Kommuner som hadde over 700 stykker i telefonkø fikk hverdagen totalt endret når de startet med våre digitale løsninger.

Vår løsning fungerer både opp mot luftveisklinikker, helsestasjoner, legevakter og andre institusjoner som ønsker intelligente verktøy.

Vi har bygd en selvlærende løsning som innhenter sykehistorie og foreslår tiltak i forkant av timer. Vår løsning støtter over 1200 sykdommer og er et komplett system for legevakt.

Gjennom Helseboka Pro tilbyr vi deg følgende:

Systemet følger de høyeste kravene til sikkerhet ved å følge både Norm for informasjonssikkerhet, være ISO 27001-sertifisering og bruke nivå 4-sikkerhet for all pasientkommunikasjon.

Pandemi­pakke
Nettbestilling av timer
Filtrering på indikasjon
Koronatest-timebok
Vaksinasjons-timebok
Innsjekking og triagering
SYSVAK-integrasjon
Labrekvirering
Sikker dialog
Videokonsultasjon
Videomøter
Tilpassede skjemaer
Priser
NOK 645 per lisens
NOK 4,10- per timebestilling/innsjekking
NOK 2,40- per varsling
* Priser er eksklusiv MVA
Helsestasjon­pakke
Nettbestilling av timer
Vaksinasjons-timebok
Helsestasjons-timebok
Skjema i forkant time
Automatisk oppfølgning
SYSVAK-integrasjon
Sikker dialog inkl. fastlege
Videokonsultasjon
Videomøter
Tilpassede skjemaer
Priser
NOK 645 per lisens
NOK 4,10- per timebestilling/innsjekking
NOK 2,40- per varsling
* Priser er eksklusiv MVA
Legevakt­pakke
Nettbestilling av timer
Integrasjon mot EPJ*
Egen timebok
NORCE integrasjon
Tiltak i forkant av time
SYSVAK-integrasjon
Oppfølgningsrutiner
Sikker dialog
Videokonsultasjon
Videomøter
Tilpassede skjemaer
Priser
Lisens på forespørsel
NOK 4,10- per timebestilling/innsjekking
NOK 2,40- per varsling
* Priser er eksklusiv MVA
Pleie og omsorgs­pakke
Sikker dialog
Dialog med fastlege/tilsynslege
Dialog med pårørende/pasient
Dele filer og foto
Skrive og dele notater
Legemiddellister
Tverrfaglige videomøter
Tilpassede skjemaer
Priser
Ta kontakt

Les mer om vår Pandemipakke