Helseboka Pro

Verdens første mobile journalsystem bygd felles for pasient og helsepersonell

Noen viktige funksjoner: