Compliance

Vi i Helseboka AS følger og etterlever de til enhver tid gjeldende lover. Siden vi driver med informasjonsteknologi og behandler personopplysninger, følger vi ekstra nøye med på GDPR og veilederne til EU. I tillegg stiller vi høye krav til oss selv og vi skal leve etter de høyeste etiske standardene.

Vi er opptatt av at dine helseopplysninger behandles på en så sikker måte som mulig. Vi arbeider hele tiden for at Helseboka AS og våre tjenester er i samsvar med  til enhver tid gjeldende nasjonal og europeisk rett. Vi forholder oss også alltid til de oppdaterte retningslinjene fra Datatilsynet og fra Direktoratet for e-helse.

Nyhetsbrev