Priser for helseaktører

*Journal og brukerpakke er basisen i Helseboka og en forutsetning for alle tjenester.

550,-
PR. MND
Inntil 5 GB pr. klinikk/avdeling
350,-
INKL. 5 personer
500,-
PR. MND
PR. TIMEBOK
700,-
PR. MND
PR. TIMEBOK
800,-
PR. MND
PR. TIMEBOK
350,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
350,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
550,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
900,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
400,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING

Brandingpakke

400,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
400,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING

*Alle tjenester i Helseboka har variable kostnader forbundet med kommunikasjon. Helseboka benytter standard SMS-oppsett levert av tredjepart som har betingelser forbundet med SMS-lengde og bruk av spesialtegn. SMS-segment uten ID-porten: 2,40 pr. stk

SMS-segment med ID-porten: 2,40 pr. stk

Alle priser er i NOK og ekskl. mva.Vi tar imidlertid forbehold om eventuelle feil i prislisten, det kan være feil med priser eller andre forhold som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på vår nettsider.

Nyhetsbrev