Priser for helseaktører

Basisfunksjoner

450,-
PR. MND
Inntil 5 GB pr. klinikk/avdeling
400,-
PR. MND
PR. TIMEBOK
300,-
INKL. 5 personer

Tilleggsfunksjoner

300,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
300,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
200,-
PR. MND
PR. Timebok
300,-
PR. MND
PR. TIMEBOK/AVDELING
500,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
400,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
350,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
350,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
150,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
250,-
PR. TIMEBOK
250,-
Pr. 10 GB ekstra pr. klinikk/AVDELING

*Varslinger: 4,10 pr. stk
Varslinger ved bruk av ID-porten: 2,40 pr. stk

Oppstartskostnader tilkommer.
Prisene er i NOK og ekskl. mva.

Vi tar imidlertid forbehold om eventuelle feil i prislisten, det kan være feil med priser eller andre forhold som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre nettsider.