Priser for helseaktører

Basispakke

*Journal og brukerpakke er basisen i Helseboka og en forutsetning for alle tjenester.

450,-
PR. MND
Inntil 5 GB pr. klinikk/avdeling
300,-
INKL. 5 personer

Timebok og booking løsninger

400,-
PR. MND
PR. TIMEBOK
600,-
PR. MND
PR. TIMEBOK
500,-
PR. MND
PR. TIMEBOK
100,-
PR. MND
PR. TIMEBOK

Dialogfunksjoner

300,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
300,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING

Pasienthåndtering

500,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
750,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
350,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING

Brandingpakke

400,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING
400,-
PR. MND
PR. KLINIKK/AVDELING

*Alle tjenester i Helseboka har variable kostnader forbundet med kommunikasjon. Helseboka benytter standard SMS-oppsett levert av tredjepart som har betingelser forbundet med SMS-lengde og bruk av spesialtegn. 

SMS-segment uten ID-porten: 4,10 pr. stk
SMS-segment med ID-porten: 2,40 pr. stk

Alle priser er i NOK og ekskl. mva.

Vi tar imidlertid forbehold om eventuelle feil i prislisten, det kan være feil med priser eller andre forhold som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på vår nettsider.

Nyhetsbrev
Drift og sikkerhet