Bruksanvisning for Helseboka Pro for profesjonelle og integrasjon med journalsystemene

Introduksjon

Helseboka er en sikker lagrings- og kommunikasjonsplattform for helseopplysninger. Pasientene når Helseboka via den mobiltilpassede webappen som ligger på nettsiden https://helseboka.app eller snart i egne iOS- og Android-apper som vil være lik webappen. Helsepersonell bruker løsningen fra sitt eget journalsystem eller fra webappen som ligger på nettsiden https://helseboka.pro

Løsningen er kostnadsfri for pasienter og for fastleger. Alle vil etterhvert kunne oppgradere for å få svært prisgunstige tilleggsfunksjoner. Både pasienter og helsepersonell kan starte å bruke løsningen på egen hånd inkludert at leger kan sende meldinger til pasienter før pasienten har blitt bruker. Det viktige er at pasientens mobilnummer må følge med nederst i meldingene (se mere info under).

Hvordan komme igang?

Aktivere kommunikasjonen

 • Du aktiverer deg som tilgjengelig for kommunikasjon fra Helseboka ved å svare på en Invitasjons-melding fra pasient eller sende en pasientmelding fra ditt journalsystem
 • Deretter vil alle pasienter kunne kontakte deg fra Helseboka. Pasienter får beskjed om at de bare kan regne med svar om de kontakter sin fastlege eller annet fast helsepersonell.
 • Etter aktivering vil du ha en kostnadsfri prøveperiode, men vi anbefaler at du så snart som mulig registrerer deg for at løsningen skal fungere optimalt. Se under.

Registrere deg som proff-bruker av helseboka.pro

 • Denne funksjonen vil snart bli automatisk
 • Inntil videre kan du logge inn som pasient på helseboka.app med BankID mobil
 • Gå på Ny melding bak Pluss-knappen nede til høyre
 • Søke frem lege Anders StormoSpesialistklinikken Lege (Helseapps tekniske leder og ass. daglig leder)
 • Skrive at du ønsker å bli aktivisert som proff-bruker og for hvilket kontor du vil bli aktivisert på

Hvordan kommunisere med pasienter?

Sende nye meldinger

 • Hent frem pasienten du vil sende melding til
 • I Pridok kan du så trykke på den grønne Pluss-knappen og så velge det grønne skjemaet Helseboka – Pasientmelding
 • I de andre journalsystemene velger du å sende dialogmelding av typen forespørsel akkurat som til hjemmesykepleien bare at du velger mottaker «Helseboka – Egenregistrerte pasientopplysninger»
 • Skriv så din melding eventuelt med overskrift hvis mulig
 • Pass på at pasientens mobilnummer ligger i siste felt i Pridok og i andre systemer må du skrive inn følgende i slutten av meldingen: Mobil: BYTT UT MED PASIENTENS MOBILNUMMER (kommer snart)
 • Dette gjør at pasienten får beskjed uansett om de allerede er Helseboka-brukere eller ikke
 • Pasienten får også beskjed om at de kan kontakte kontoret på andre måter for å få beskjeden
 • Dersom meldingen ikke blir lest i løpet av 30 dager hos nye brukere, vil meldingen bli slettet i henhold til personvernforordningen

Besvare meldinger

 • I Pridok trykker du på knappen Godta og deretter Svar 2 ganger, skriver inn meldingen og trykker til slutt Send
 • I andre journalsystemer besvarer du meldingen på samme måte som dialogmeldinger med hjemmesykepleien
 • Pass på at pasientens mobilnummer ligger i siste felt i Pridok og i andre systemer må du skrive inn følgende i slutten av meldingen: Mobil: BYTT UT MED PASIENTENS MOBILNUMMER (kommer snart)
 • Dette gjør at pasienten får beskjed uansett om de har registrert mobilnummer eller ikke i appen (snart blir det obligatorisk)
 • Dersom du besvarer en pasientmelding i helseboka.pro, skal meldingen gå både til pasienten og i kopi inn i ditt journalsystem (kommer snart).

Besvare timeforespørsler

 • Dersom svar på timeforespørsler inneholder et avtaletidspunkt skrevet slik DD.MM.ÅÅ TT.MM eller lignende vil pasienten se avtalen tydelig
 • Dersom du skriver Beskjed: i svaret vil all tekst etterpå vises tydelig for brukeren i appen
 • Dersom du skriver videotime eller videokonsultasjon i svaret, vil det vises en knapp for å gå til videoventerommet i Helseboka
 • Det å kunne tildele videotimer krever at du har aktivert videointegrasjon med Confrere (se under)
 • Timepåminnelser kommer men er ikke satt i drift ennå.

Anbefalte tilleggsfunksjoner

Informasjon om behandler og klinikk

 • En kort tekst som beskriver en behandlers/leges tilbud og annen informasjon om kontoret/klinikken
 • Vil være synlig når brukerne av appen søker en frem flere plasser i pasientappen
 • Helsepersonell-informasjonen kan legges inn og endres nederst under Profesjonell informasjon under Innstillingerhelseboka.pro
 • Klinikk-informasjonen kan legges inn og endres nederst under Klinikkinformasjon under Innstillingerhelseboka.pro (kommer)
 • Den siste er felles for alle på klinikken
 • Disse 2 tekstene vises som en kombinert tekst med den personlige informasjonen øverst og klinikkinformasjonen nederst (kommer)
 • Logg inn som pasient på helseboka.app, velg Ny melding bak Pluss-knappen og søk frem deg selv så ser du hvordan teksten blir

Klinikk-direktelenker til bruk på websider

Helsepersonell-direktelinker til bruk på websider

Aktivere betalingsmottak med Stripe (kommer)

 • Helseboka lar deg ta forhåndsbetalt ved eKonsultasjoner og etterhvert videokonsultasjoner
 • Muligheten aktiveres ved å gå til Bedriftskonto og salg under Innstillinger i helseboka.pro (kommer)

Aktivere nettsideintegrasjon med NEFLE

 • Kopier klinikk-ID under Profesjonell informasjon under Innstillinger i helseboka.pro) (kommer)
 • Lim inn i administrasjonsverktøyet på https://www.nefle.no eller etter bestilling her https://eportal.skilnet.no/signup/nefle/ (kommer)
 • Evt. prøv integrasjonsknappe som skal lede over til NEFLE (kommer)

Aktivere videointegrasjon med Confrere

 • Du slår på videofunksjonen ved å sende din Confrere video-URL av typen https://klinikk.confrere.com/person til en pasientbruker som f.eks. deg selv en gang
 • Alternativt kan du sende oss din Confrere-URL så legger vi den inn manuelt
 • Videointegrasjonen viser funksjoner der det passer for planlagt og drop-in tilgang på videokonsultasjoner med deg

Kommende funksjoner

 • Støtte for kommunikasjon på vegne av barn og pårørende er ikke klart ennå og kommer. Det krever tilkobling til Folkeregisteret som tar tid å få til
 • Og mye mye mer

 

Kontakt oss gjerne på support@helseboka.no ved problemer, spørsmål eller forslag. Vi jobber kontinuerlig med å automatisere og forbedre vår løsning.