Enkel visning av helseregnskapet

Sensoren viser restitusjonen (grønt) og stressnivået (rødt). Dersom det er mere restitusjon enn stress, vises det som et overskudd av helse (gult).

Kom i gang

Hvor ligger problemet

Sensoren viser også om det er natten, jobben din eller fritiden som er mest stressende. Det er så der det må jobbes for å oppnå en bedre balanse.

Kom i gang

Oppdag sykdom eller forverrelser av sykdom tidlig

Ved å sammenligne din normalsituasjon oppdager systemet raskt om det er endringer gjennom målinger av din puls, variasjon i puls og pustefrekvensen din. Det er lett for systemet å se om verdiene dine stiger så mye at det kan tyde på alvorlig sykdom med de vanlige medisinske grenseverdiene. Siden det normale er svært forskjellig for mange av oss, vil systemet også reagere på endringer hos deg som er så stor at du bør ta kontakt med lege.

Puls

Hvilepuls er en viktig faktor for å vurdere helsen. Derfor måler ofte leger pulsen som en del av undersøkelsen. Med Overskudd kan du måle pulsen selv og dele informasjonen med legen. I tillegg får både du og legen mye mer informasjon om pulsen din enn det som kommer frem i en ordinær legeundersøkelse.

Helsevesenet bruker noen standarder for puls. «Vanlig hvilepuls er mellom 60 og 90. Hvis pulsen i ro er over 90, vurder innleggelse». Disse standardene er nødvendig for å gjøre raske vurderinger i kritiske situasjoner av folk man ikke kjenner fra før. De har
vært i bruk i mange tiår. Hvilepulsen varierer imidlertid mye. Overskudd gjør at du og legen din kan gjøre presise vurderinger tilpasset deg og din hvilepuls.

Overskudd har målt hvilepuls under 30 hos personer med god helse. Det er naturlig at en person med 30 i hvilepuls bør vurderes annerledes enn en med 60 i hvilepuls. Hvis innleggelse skal vurderes ved 90 i puls for en som har 60 i hvilepuls, bør innleggelse vurderes ved mye lavere puls for en som har 30 i hvilepuls.

Pustefrekvens

Hvis funksjonen i lungene er nedsatt puster vi oftere. Overskudd måler pustefrekvensen din. Legen kan bruke informasjonen til å hjelpe deg med riktige tiltak, enten det er medikamenter, endring av stressnivå eller livsstil. Hvis situasjonen er alvorlig kan legen bruke informasjonen til å vurdere om du trenger ytterligere hjelp. Dette er spesielt nyttig ved virusinfeksjoner.

Helsevesenet mener det er fare på ferde når du puster over 20 ganger i minuttet uten å være i fysisk aktivitet. Men vår vanlige pustefrekvens varierer, på samme måte som hvilepulsen. Så kan det som er høy pustefrekvens for en person kan være lav for en annen. Med Overskudd kan du se din egen pustefrekvens i forhold til det som er vanlig for deg. På den måten kan du og legen gjøre en individuell vurdering av din helsetilstand og din lungekapasitet.

Stress

Med Overskudd måler du stressnivået ditt kontinuerlig. Ved å redusere stress kan du
forbedre helsen og livskvaliteten din.

Restitusjon

Mere om det.

Unikt verktøy

Overskudd setter legen i stand til å gi deg personlig tilpasset råd og hjelp i langt større grad enn tidligere.

Med Overskudd kan du måle helsen den og skape forbedring av din egen helse.

Slik fungerer det

Du bestiller Overskudd i Helseboka. Du får bruksanvisning på epost utstyr i posten.
Gjennom Helseboka kan du sikkert dele dine data med legen din eller annet
helsepersonell som du ønsker å dele informasjonen med.

Logg inn i Helseboka og bestill her

Ved bestilling får du sensoren med bruksanvisning hjem i posten og du er raskt igang. Det er kun 3 måneders bindingstid for å dekke en del av våre kostnader.