Skjema gir deg mange unike muligheter

  Skjema er hjertet i løsningen vår. Det kan eksempelvis hjelpe deg å ta imot henvendelser og sortere etter hastegrad. De gir grunnlag for rask journalføring ved at besvarelser gjøres om til journaltekster. Ikke minst kan skjemaer hjelpe deg lage “Grupper” og “Planer” i Helseboka. 

Hva kan du bruke Skjema til?

Noen eksempler på hva du kan gjøre med Skjema

  Helsekartlegginger

  Hente samtykker

  Opplastning av bilder/filer

  Forberede pasient før time

  Hvordan er Skjema bygd opp

  • Støtter alle former for spørsmål, inkludert VAS
  • Bygger unike spørsmålsflyter basert på pasientens svar
  • Bruker logikk om alder, kjønn og tidligere registreringer
  • Skjemaoppsummering brukes som utkast til journalnotat

  Merkelapper er helsedata brukt smart 

  Helseboka gjør informasjonen om pasienter om til ulike merkelapper. Flere merkelapper kan kombineres for å lage helt spesifikke pasientgrupper som du kan nå ut til.


  Skjemaer gir deg muligheten til å bygge ditt eget CRM-system for pasienter!