Tettere oppfølging og mindre administrasjon

  Med vårt fleksible oppsett av planer kan du opprette og gjenbruke digitale pasientforløp for spesifikke behandlinger, diagnoser eller operasjonsforløp.


  Planer kan enkelt tildeles og individuelt tilpasses hver enkelt pasient for å sikre korrekt oppfølging.

Ulike typer tiltak

Alle oppfølgingsplaner kan settes opp ved hjelp av ulike typer tiltak.

  Invitasjon til timebestillinger

  Sende beskjed til pasient

  Be pasient fylle ut skjema

  Tildeling av time

  Bedre relasjon med pasienter

   Opplev hvor enkelt det er å bygge en bedre relasjon til dine pasienter.

  • Hent inspirasjon fra våre maler og sett opp egne planer for ulike pasientforløp
  • Legg til pasienten i Planen 
  • Se oversikt over alle planlagte aktiviteter i pasientforløpet