Enkel tilgang til informasjon

  Journalfunksjonen i Helseboka er et viktig støtteverktøy til de andre verktøyene vi har bygd. I Helseboka blir ofte journalnotater opprettet på bakgrunn av en aktivitet som er gjort av helsepersonell og pasient. 

  Våre journalnotater kan enkelt synkroniseres inn i et annet fagjournalsystem om ønskelig.  

  Mobil først og fremst

  Journalfunksjoner kan benyttes på alle enheter, inkludert mobiltelefon.

  For mange aktører kan det være et spennende alternativ å bruke oss som en supplement av andre systemer, der skrevne notater i Helseboka synkroniseres med deres egne fagsystem.

  Noen av våre nøkkelfunksjoner

  • Enkel skriving av journalnotat med bruk av maler
  • Ta bilder med telefonen og lagre dem direkte inn i journal
  • Eget arkiv for bilder, samtykker og andre dokumenter
  • Registrering av vaksiner (Sysvak) og oversikt over vaksinehistorikk
  • Komplett tilgang til all dialog som er gjort med pasient
  • Visning av pasientens behandling- og oppfølgingsplaner