Bruk helseinformasjon til å jobbe smartere

  Grupper gir deg mulighet å samle pasienter med sammenfallende helseinformasjon og kontakte dem. Dette gjør det enkelt å gjøre kartlegging av pasientgrupper, distribuere behandlingsplaner eller dele annen informasjon. Pasientene blir mer delaktig, og du når ut til flere.

Flere bruksområder

Noen eksempler på hva du kan gjøre med Grupper

  Sende helsefaglige råd

  Invitere til timebestillinger

  Innhente samtykker

  Helsekartlegginger

  Grupper gjør det mulig å være mer målrettet

  Grupper kan hjelpe helsepersonell med å jobbe koordinert og forebyggende mot spesifikke pasientgrupper. Bruk systemet til å nå ut med målrettet informasjon til de pasientgruppene du ønsker å nå. Grupper kan også fungere som et verktøy for å organisere og nå ut til spesifikke pasienter som allerede har booket time.