Enkel kommunikasjon i Norsk Helsenett 

  Vi tilbyr våre kunder sikker dialog i Norsk Helsenett. Løsningen vår kan brukes alene, eller i kombinasjon med flere andre journalsystemer. Vårt mål er at løsningen skal være så enkel som mulig å bruke. 

  Konfereringsverktøy

  Helsepersonell kan ha behov for å konferere med annet helsepersonell i en trygg plattform. Vi legger til rette for at man kan kommunisere trygt om pasienter, med både tekst, bilder og filer.
  


  Med Helseboka er det også mulig å ta betalt slik at den som blir konferert kan ta betalt fra den aktøren som ber om konferering, eller fra pasienten.

  Pasientdialog med nivå-4 sikkerhet 

  Helseboka gir mulighet for e-konsultasjoner, chat og videokonferanser. 


  Pasienten får SMS-varsling når man sender en melding eller inviterer til videokonsultasjon.   Vårt system krever ikke at pasient laster ned app, men hvis pasient har installert Helseboka app, vil de først få en push-notifikasjon i app, før eventuell SMS sendes ut.