Helseboka som PRM-system

  Helseboka består av ulike tjenester som fleksibelt kan settes sammen og tilpasses til akkurat deres forskningsprosjekt.  

  • Import av deltakerlister
  • Randomisering av deltakere 
  • Trygg håndtering av person-og helseopplysninger
  • Enkel administrasjon av timeavtaler og påminnelser
  • Muligheter for synkronisering med andre fagjournalsystemer 

  Datainnsamling og informasjonssikkerhet 

  • Innhenting av samtykker til deltakelse 
  • URL-basert eller personlig invitasjon via SMS/dialog
  • Kartlegginger og spørreskjema med dynamisk logikk
  • Trygg lagring av helsedata iht Normens krav 

  Økt involvering og mindre administrasjon

  • Skreddersy informasjonspakker og ønskede hendelser i en plan
  • Fleksibelt oppsett av ulike planer per studiearm
  • Deltakerdialog med nivå-4 sikkerhet gjennom Norsk Helsenett