Et viktig satningsområde for Helseboka

  Med over 53 millioner kundekontakter hvert år er apotekene den helseaktøren som ser flest pasienter i Norge.

  Dette i kombinasjon med den unike kompetansen apotekansatte sitter på gir et enormt potensiale til å levere flere helsetjenester.

  Helseboka er stolt leverandør av systemer som hjelper de største apotekkjedene å nå ut til kundene med sitt tjenestetilbud.

  Slik bruker Apotekene vår timebestilling

  • Kjedene setter opp egen tjenestemeny
  • Velger hvilke Apotek som skal gjøre hvilke tjenester
  • Kobler ulikt helsepersonell og ressurser til tjenestene
  • Velger tidspunkt på dagen, ukedager eller datoer tjenester kan utføres
  • Egen timebok i Helseboka

  Andre tjenester

  Andre viktige funksjoner som Apotek benytter


  • Dialog i Norsk Helsenett med annet helsepersonell
  • Behandlingsplaner som gjør at kunder kalles inn til vaksinasjon på rette tidsintervall.

  Apotekenes systemer + Helseboka = Best

  Helseboka sitter ikke på hele løsningen alene, men vi er en brikke i et større puslespill for Apotek. Vi har allerede integrert deler av vårt system med Apotekenes egne, og vi tror enda flere integrasjoner vil hjelpe Apotek bli en del av hjertet i primærhelsetjenesten.