Behovet

  Kommuner med fysioterapeuter og manuellterapeuter bruker i dag mye tid og ressurser på at pasienter står på flere ventelister samtidig uten at noen har oversikt.


  Tilbakemeldinger fra over 100 kommuner sier det samme:

  • Det er vanskelig å prioritere de som trenger hjelp først
  • Pasienter står i kø hos flere terapeuter
  • Noen pasienter får behandling flere steder samtidig
  • Fysioterapeuter eller manuellterapeuter bruker mye tid på å besvare og følge opp henvendelser
  • Kommunen har ingen oversikt over reell ventetid, hvilke pasientgrupper som trenger hjelp og ressursbehov

  Vi løser utfordringen med en felles digital venteliste

  Enkel oversikt over alle henvendelser, sortert på hastegrad og ventetid. 

  • Alle som har behov for hjelp står på en felles digital liste
  • Både pasient, pårørende, terapeut eller lege kan sette opp på listen
  • Terapeuter får adgang til ulike ventelister, og får oversikt over hvem som ønsker hjelp 

  Digital kartlegging

  Full oversikt over hva pasienten har svart, med mulighet for å legge til mer informasjon

  • Det gjøres en digital kartlegging av pasientens sykehistorie som gir grunnlag for prioritering
  • Terapeut gjør ytterligere kartlegging, og setter pasient opp på time på egen klinikk
  • Mulighet til å tilby pasienter andre behandlingstilbud i påvente av at de får fysioterapi eller manuellterapi 

  Bedre koordinering for kommunen

  Kommunen får oversikt over ulike pasientgrupper, og kan jobbe koordinert mot ulike pasienter.

  • Kommunen får oversikt over hele ventelisten, og de som har fristbrudd
  • Mulighet til å tilby pasienter andre behandlingstilbud i påvente av at de får fysioterapi eller manuellterapi.

  Trygg dialog med pasientene

  Kommuniser trygt og sikkert med pasienter. Send veiledninger, bruk maler og del GDPR-sensitiv data med pasientene.