En integrert del av primærhelsetjenesten 

  I tett samarbeid med optikere har vi bygd et verktøy som tilrettelegger for at optikere kan kommunisere i Norsk Helsenett med resten av helsevesenet.

  Vi har også utviklet et konfereringsverktøy som gjør at optiker kan sende forespørsler til øyeleger om funn de har gjort.

  For å skape en helhetlig reise for pasientene, kan optikere enkelt og trygt kommunisere med sine egne kunder. 

  Noen av våre nøkkelfunksjoner 

  • Støtte for henvisninger, epikriser og dialogmeldinger i Norsk Helsenett
  • Konfereringsverktøy til private øyeleger for vurdering av bilder, foreskriving av resepter og andre henvendelser
  • Integrert betalingsfunksjon der svar på forespørsler kan utløse en betaling
  • Sikker pasientdialog 
 1. Vi tror på samarbeid!

  Helseboka integrerer med optikerens egne journalsystem, slik at arbeidsflyten blir enklest mulig. Vi har allerede formelle samarbeid med flere av de største journalleverandørene i bransjen. 

  Kontakt oss