Underleverandører

Helseboka bruker underleverandører. Noen leverer infrastruktur til løsningen, mens andre har teknologi som vi bruker til å lage gode og sikre tjenester.  

Vi er veldig opptatt av at alle personopplysninger som du lagrer i løsningen vår skal være kryptert og lagret innenfor EU/EØS. Vi bruker mye ressurser på å beskytte dine data.

Mange av tjenestene våre krever at andre får se enkelte opplysninger om deg. Det kan for eksempel være helsepersonell som du har bedt om en time til influensavaksinasjon, eller det kan være telefonnummer og kortinformasjon når du vil betale for noe. Slike opplysninger er nødvendig å behandle for at tjenesten du ønsker å bruke skal kunne fungere. Informasjon som behandles er kun det som er strengt nødvendig.

Vi har inngått databehandleravtaler med våre underleverandører slik at informasjonssikkerheten er ivaretatt gjennom alle ledd av behandlingen. Databehandleravtalen gir oss rett til å styre leverandørens bruk gjennom inspeksjon, kontroll og begrensning. Med de underleverandører som holder til utenfor EU/EØS, inngår vi også EU sin standardkontrakt for overførsel til tredjeland eller annen godkjent overføringsmekanisme med behov for eventuelle tilleggssikringer. Vi vurderer også alltid om underleverandøren kan tilfredsstille EU sine forhøyede krav til personvern. Vi arbeider hele tiden med å sikre at vi og våre leverandører etterlever personvernregelverket, uavhengig av hvor de holder til. Les mer her

Nyhetsbrev