Sikkerhetstester

Vi kjører kontinuerlige sikkerhetstester av Helseboka. En ekstern partner med ekspertise på testing av teknisk integritet og informasjonssikkerhet i it-plattformer, gjennomfører jevnlige tester (security audits) av Helseboka og rapporterer resultatene til oss.

Nyhetsbrev