Fastlege

 

 

Har du fått forespørsel fra en pasient om å sende over journalen gjennom Helseboka?

 

Det er pasienten som har logget inn med BankID i vår sikre app Helseboka og bedt om å få over journalen elektronisk til Helseboka. Dette for å få bedre oversikt med tanke på å forstå egen helse bedre. De vil også kunne dele relevante deler med andre behandlere de går til og så gjøre tilsvarende andre veien for å sikre at du og alle som jobber med å hjelpe en pasient har riktig informasjon.

 

Du eller din medhjelper kan enkelt gå inn på pasienten i ditt EPJ, gå til funksjonen for å overføre elektronisk journal og sende journal-PDFen til adressen JOURNALMOTTAK – HELSEBOKA (HER-id 180273).

 

Pasienten er også forberedt på å betale for takst 8 som vanlig sånn at du skal få betalt for arbeidet med dette.

 

Det vil komme bruksanvisninger her for de ulike EPJ men enn så lenge kan du nok spørre dine helsesekretærer om hvordan det gjøres i ditt EPJ.

 

Har du andre spørsmål om funksjonaliteten i Helseboka eller vil du kontakte oss?

 

Se https://helseboka.no/helsepersonell/