Vaksinekø

De fleste kommuner har lagt ut en link til vaksinekø hvor du registrerer ønske om vaksine. Se nettsiden til kommunen du tilhører.

Nyhetsbrev