Mottatt tilbud om vaksine, men har allerede fått vaksine

Kontakt kommune du tilhører (eller som har sendt deg SMS) for å gi beskjed om dette.

Nyhetsbrev