Endre time

Om din kommune bruker Helseboka for å tilby time for vaksine, skal du motta en link SMS hvor du kan se time/endre time. Om du ikke får det til eller har spørsmål rundt dette, kontakt kommunen du tilhører.

Har du fått første dose og ønsker å endre time for dose 2, er ikke dette mulig i appen/helseboka.app på grunn av intervall mellom dosene. Kontakt kommune du tilhører for videre spørsmål om å endre time for dose 2.

Nyhetsbrev