Valgt som leverandør for Tromsø kommune

Helseboka har gleden av å meddele at vi er valgt som leverandør av pasientjournalsystem sammen med Pridok til Tromsø kommune. De har gjennomført en anskaffelsesprosess for å finne ny leverandør av elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) for sine klinikker.

 

Tromsø kommune ønsket en løsning som inngår som en del av et eHelse- økosystem. Helsepersonell skal kunne ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger, mens innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester.

     

Kommunen hadde behov for en løsning som sikrer:

 • God pasientsikkerhet
 • God faglig kvalitet
 • Godt samarbeid om og med pasientene
 • Overholdelse av krav til informasjonssikkerhet og personvern
 • Gode brukeropplevelser for ansatte
 • Bedre opplevelser for pasientene i kontakt med helsetjenester

     

Helseboka og Pridok gikk sammen om å levere et tilbud på journal- og samhandlingssystem som kan binde sammen kommunale helsetjenester og gi en sikker tilgang til helseopplysninger.

     

Når våre løsninger kombineres:

 • Sikrer vi god pasientsikkerhet
 • Effektivisering
 • Nye muligheter for å involvere og samarbeide med pasientene
 • Meget god brukeropplevelse for både pasienter og ansatte i helsevesenet.

     

Løsningene våre skal tas i bruk ved følgende enheter; Legevakt, legevaktsentral, Sosialmedisinsk avdeling, Kraft universitetshelsesenter, Legetjeneste i sykehjem og Helsehuset, Tromsø vaksinasjonskontor og kommuneoverlegen.

Helseboka mener at fremtidens helsevesen utfordringer kan møtes ved et samarbeid mellom ulike e-Helse aktører som løser hver sine spesialiserte oppgaver. Tanken om å bygge én stor løsning som løser alt alene er ikke en god løsning. Det bygges brorer mellom aktørene slik vi her har gjort i samarbeid med Pridok. Helseboka er tannhjulet som lager sømløse og helt nye pasientreiser. Vi har tenkt annerledes, og tror vårt eget tannhjul spiller helestjenesten bedre.

Hver dag jobber vi i Helseboka med sikkerhet og personvern. Vi har nylig gjennomgått en ekstern oppfølgningsrevisjon av vårt ledelsessystem for informasjonssikkerhet som føler ISO/IEC 27001:2017. ISO/IEC 27001:2017 er den mest anerkjente standarden for informasjonssikkerhet. Dette skal sikre god pasientsikkerhet og informasjonssikkerhet for Tromsø kommunen.

Sentralt i Helseboka´s visjon er at pasientene selv eier sine helseopplysninger, og at dette synkroniseres med ulike journalsystemer. Ved å gi aktivt eierskap til sine egne helseopplysninger gir vi alle den samme muligheten til å få den beste behandlingen.

     

Verdiforslag:

 • Redusere administrasjons arbeid
 • Bedre kommunikasjon med helsepersonell samt pasienter
 • Sikrer god oppfølging
 • Struktur
 • Felles database
 • Pasienten har aktivt eierskap til sine egne helseopplysninger.

     

Alle kommuner har unike behov for å løse utfordringer. Vår fleksible løsning kan tilpasses hver enkelt kommunes behov og møter kundens forventinger om både organisatoriske og tekniske endringer i fremtiden. Løsningen vår følger nasjonale standarder innen e-helse. 

   

Kontakt oss

Er du interessert i våre løsninger? Ta kontakt, og vi vil finne den beste løsningen for deg.

Kontakt salg
Se alle våre moduler og priser
Nyhetsbrev