Vaksine mot ventetid

Over 90 prosent av apotekene i Norge er samlet i de tre store kjedene Apotek 1, Vitusapotek og Boots apotek - som alle bruker Helseboka som samhandlingsplattform for timebestilling og registrering i forbindelse med vaksinering. For apotekene betyr dette en enklere hverdag. For kundene; kortere ventetid. Og for Helseboka ble avtalen atter en bekreftelse på at vår «medisin» virker, og dermed bidrar til en betydelig enklere hverdag for både helseaktør og pasient.

 

I 2020 besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at apotekfarmasøytene selv kunne få rekvirere influensavaksiner. Dette betyr at alle kan få satt vaksiner på et apotek uten å måtte gå innom legen i forkant. Vaksinering ligger dermed an til å kunne bli en helt ny volumvare for bransjen. Men med økt volum kommer også behovet for gode og effektive systemer for timebestilling, registering, samt rapportering av lovpålagte helsedata til myndighetene - og det er her Helseboka kommer inn i bildet. Det startet med covid-19-vaksinering og nå står sesonginfluensaen for døren. Vi har besøkt tre sentrale apotek i Oslo for en førstehånds tilbakemelding på hvordan Helseboka fungerer i praksis. 

 

Hos Vitusapotek på Jernbanetorget er det jevn pågang av drop-in-vaksineringer fordelt utover hele dagen, mens de som foretrekker forhåndsbestilling gjerne vil ha en avtale tidlig på morgenen eller rett etter jobb. Apoteket utfører også vaksinering ute hos bedrifter, og apoteker Mari Fruseth Solberg sier seg svært fornøyd med måten Helseboka forenkler arbeidet for apotekets ansatte: 

– På drop-in-timer er det spesielt enkelt siden kundene selv kan registrere seg og fylle ut egenerklæringsskjema mens de venter på tur.

Marit Fruseth Solberg har faglig og administrativt ansvar for 80 ansatte ved et av landets største apotek.

 

Fruseth Solberg var ivrig forkjemper for innføringen av Helseboka i Vitusapotek, og synes at dialogen har vært fin og konstruktiv fra tidlig i implementeringsfasen og frem til operativt bruk.

– Det har selvsagt oppstått enkelte utfordringer underveis, men jeg har inntrykk av at både prosessutvikling og problemløsing er prioriterte oppgaver hos de ansvarlige i Helseboka, sier den erfarne farmasøyten, og fortsetter:

– Helseboka er enkel, brukervennlig og med gode muligheter for kvalitetssikring. Hun fremhever også fordelen med at den skybaserte tjenesten kommuniserer sømløst med det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

– Dette sparer oss for utrolig mye manuelt registreringsarbeid i forbindelse med hver enkelt vaksinering, sier hun avslutningsvis.

– Det var mye timebestillinger i den første tiden, men nå er det mest drop-in. Da er det viktig at vi tilrettelegger dette på best mulig måte både for våre kunder og vår egen effektivitets skyld. Og det synes jeg vi får til, det er i alle fall absolutt ingen som klager, sier han fornøyd.

 

Apotekbestyrer Alan Abu-Baker hos Boots Apotek Bogstadvegen er en av kjedens superbrukere av Helseboka.

 

Abu-Baker var tidlig involvert som såkalt superbruker av Helseboka internt i Boots-kjeden, og han fremhever i likhet med sin bransjekollega fra Jernbanetorget, den grundige prosessen med brukerinvolvering og problemløsning underveis i prosjektet.

– I begynnelsen støtte vi på en del utfordringer, men siden det var lagt opp til aktiv brukerinvolvering ble problemene utbedret raskt og i god tid før lansering, sier han og legger til at utviklerne var gode til å ta signaler fra brukerne.

– Totalt sett vil jeg si at Helseboka er en veldig god løsning, spesielt i forbindelse med drop-in-timer. Vi har blant annet en lett synlig QR-kode som kundene kan bruke for å gjøre forhåndsregistreringen enda enklere, avslutter han.

 

Apotek 1 Holtet har eksistert i snart 100 år og var et av de første i kjeden som startet med vaksinering. Apotekbestyrer Jannicke Hummelvoll Krogh har vært med de siste 21, og har etter eget sigende tilbragt halve livet i et apotek. Men hun er også rask til å opplyse om at hun trives utmerket med akkurat det. Hun mener også at det er en fordel for legekontorene at apotekene har fått rekvireringsrett for influensavaksine.

– Siden sesonginfluensa i utgangspunktet berører absolutt alle, er jeg sikker på at vi representerer en kjærkommen avlasting for travle fastleger. Hun opplever stadig at legene bare ber pasientene om å dra direkte til apoteket for å ta vaksinen.

– Folk ble veldig fort vant til at det var mulig å få vaksine på apotek, og vi har allerede fått stamkunder på influensavaksine, sier hun fornøyd.

Apotekbestyrer Jannicke Hummelvoll Krogh ved Apotek 1 Holtet har tilbragt halve livet på apotek – og elsker jobben sin.

 

Hummelvoll Krogh er godt fornøyd med den nytteverdien som Helseboka representerer i daglig drift.

– Det gikk riktig nok litt tregt i en periode, men det er en stund siden, så dette er åpenbart ordnet, tilføyer hun. (Og her er hun så absolutt inne på noe vesentlig, for med den eksplosive veksten som Helseboka har opplevd, er oppjustering av serverkapasiteten nærmest blitt en månedlig rutine).

Også her på Holtet dominerer drop-in-kundene når det gjelder årets influensavaksine, men den rutinerte apotekbestyreren har et godt øye for planlegging. Derfor medfører et vaksinebesøk på Holtet sjelden mer enn to minutters ventetid. Sånt blir det fornøyde kunder av.

– Vi har faktisk bare hatt totalt to klager siden vi startet opp med vaksinering. Og i begge tilfellene var kunden overbevist om at vi måtte ha bommet på armen fordi de ikke kjente stikket, sier hun avslutningsvis og smiler lurt.

Nyhetsbrev