Pandemihåndtering helt etter boka

26. februar 2020 fikk Tromsø påvist landets første tilfelle av koronaviruset. For kommunens ledelse ble dette ikke bare opptakten til en utfordring uten sidestykke i nyere tid, men samtidig også en oppvisning i pandemihåndtering som høstet nasjonal anerkjennelse. Magnar Solbakken, erfaren IT-spesialist og e-helserådgiver i Tromsø kommune, ble tidlig involvert i jobben med å digitalisere informasjonsflyten rundt pandemien. Nå går all test- og vaksinekommunikasjon etter Helseboka.

I august 2020 oppsto det et større, lokalt utbrudd av koronasmitte i Tromsø. All timebestilling for koronatest foregikk manuelt per telefon, og det enorme trykket medførte lav svarprosent på henvendelsene.  Det kom også en rekke medieoppslag som gikk ut på at folk ikke kom igjennom for bestilling av time.– Alternativet kommunen hadde på dette tidspunktet var å putte 50 flere mennesker på for å betjene koronatelefonen, men det var selvfølgelig ikke mulig å få til, sier Solbakken.

Digital løsning

Kommunens ledelse var derfor svært opptatt av å få til en digital løsning på problemet, og bestillingen til pandemienheten og e-helserådgiveren ble gitt med en klar forutsetning.– Det måtte skje fort, forteller Solbakken, som etter å ha undersøkt markedet for tilgjengelige løsninger og konsultert andre kommuner i samme situasjon, fant ut at Helseboka var eneste aktør som var i stand til å levere. Pandemienheten i kommunen tok en rask beslutning og Solbakken ringte dermed Anders Stormo i Helseboka.– Dette var på en fredag, og lørdag ettermiddag var Helseboka for Tromsø kommune ferdig rigget, fortsetter han entusiastisk. Deretter gikk fagleder ved kommunens koronasenter, Øivind Benjaminsen i gang med å tilpasse rutiner og systemer i bakkant.– Og så var vi i gang, sier Solbakken med et fornøyd smil.

Viktig bidrag til e-helse

Tromsø kommune bruker Helseboka i forbindelse med koronatesting og vaksinering, og deltar i tillegg i et brukerforum sammen med kommunene Oslo, Grimstad, Asker og Drammen som er koordinert av medarbeidere fra Helseboka.

– Det har aldri vært særlig fokus på digitalisering innenfor kommunale helsetjenester, men med korona som bakteppe har Tromsø kommune virkelig gjort et kvantesprang, avslutter Solbakken.

Nasjonal oppmerksomhet

Det hører med til historien at Tromsø kommune sin håndtering av oppblomstringen av pandemien i august 2020 også ble lagt merke til nasjonalt, og kommunen fikk rosende omtale og toppkarakter av assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Nyhetsbrev