Orden i rekkene hos Ullensaker kommune

The Qube er Ullensaker kommune sitt hovedkvarter for vaksinering, og her jobbes det både effektivt og målrettet. Det sørger blant annet troppene til kommuneoverlege Terje Sagen for. Med 30 års bakgrunn fra Forsvaret, blant annet som sjef for militærmedisinsk epidemiologi i Forsvarets sanitet, vet han av erfaring hva effektiv logistikk betyr for god måloppnåelse. Og med Helseboka som våpen går vaksineringen unna med militær presisjon. Rekorden er 2027 doser på én dag.

I Forsvaret hadde Terje Sagen (innfelt bilde) ansvaret for elektronisk pasientjournal og vaksinasjonssystemer, og han kan i tillegg skilte med 6 år i Kompetansesenteret for IT i helsevesenet KITH og 20 år som fastlege på sin CV. Samlet sett har han holdt på med helse-IT i 25 år.

– Jeg har rimelig god forståelse av helsedata og databaser, og fagområdet interesserer meg både faglig og personlig. Så da Ullensaker kommune skulle se på et system for organisering og administrasjon av vaksineprogrammet, var det naturlig at jeg engasjerte meg for å få på plass en best mulig løsning, sett ut fra våre behov. Det var også viktig for meg å sjekke ut hva som lå bak de aktuelle løsningene, forteller Sagen og utdyper videre:

– Vi brukte litt forskjellige kriterier for å finne ut hva slags hest vi skulle gamble på. Og det er ikke tilfeldig at jeg bruker ordet gamble, for det fantes jo ikke noen ferdige systemer for vaksinasjon. Helseboka utmerket seg ved at den fremsto som en dynamisk utviklingsmodell som gjorde det lett å gi tilbakemeldinger, samt melde inn problemområder og særskilte behov fra vår side, sier han.

Smarte enkeltfunksjoner

Kommuneoverlegen trekker også frem noen enkeltfunksjoner i Helseboka, som har vist seg å være spesielt nyttig i forbindelse med vaksinasjonsprogrammet.

– Systemet for smartvarsling løser mye av utfordringene rundt innkalling til vaksine, og muligheten for å kunne opprette flere timebøker gjør det enklere å følge opp ulike vaksinasjonsgrupper. Og så er brukeradministrasjonen i forbindelse med registrering av nye vaksinatører og medhjelpere både enkel og genial, sier Sagen fornøyd.

Aktiv og kompetent bidragsyter

Beslutningen om å bruke Helseboka ble tatt i desember 2020 og løsningen var i drift måneden etter. Tiden etter dette har vært preget av fortløpende utvikling og tilpassing - med Terje Sagen som en sentral bidragsyter i kraft av sin kunnskap og erfaring.

– Det vil alltid være rom for forbedringer og det vil være feil å si at alt har fungert 100 prosent hele tiden, men det viktigste er at vi har fått løst oppgavene våre, og at Helseboka fortsatt kan utvikles i takt med våre behov. For vi er klar over at vi er med på et utviklingsløp, og Helseboka har vært god på å løse de utfordringene som har oppstått underveis, poengterer Sagen avslutningsvis.

Nyhetsbrev