Menneske rettighetsdagen 2022

Vårt ønske er at alle mennesker blir født frie og like i verdighet og rettferdigheter. Alle har de samme menneskerettighetene, fra fødselen til døden, uansett hvem de er og hvor de bor.

Hva er Menneskerettighetsdagen?

Den 10 desember hvert år markeres menneskerettighetsdagen. Det er en dag for å fokusere på hva som er gjort for å sikre alle rettigheter, hvilke utfordringer som gjenstår for å peke på viktigheten av menneskerettigheter i fremtiden.

Menneskerettigheter har vært en av FN sine hovedoppgaver til organisasjonen siden de ble opprettet. Menneskerettigheter er spesifikke rettigheter som alle mennesker har, uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn, etnisitet eller nasjonalitet. De kan ikke selges, byttes, stjeles eller mistet og er universelle og internasjonale.

 

Hvordan Helseboka ønsker å gjøre en forskjell

Vi i Helseboka ønsker å gi like muligheter for alle til å få den beste behandlingen. Ved å eie sin egen helsedata som kan hjelpe de å ta de riktige valgene om sin egen helse og holde seg frisk. Vi ønsker at alle skal leve et godt liv der man kan ta egne beslutninger over sin egen helse.

Dermed ønsker vi å hjelpe alle personer å finne den riktige behandler så de finner den beste behandlingen. Vi i Helseboka elsker frihet til å ta egne valg og misliker at det er tilfeldigheter som avgjør om du får riktig behandling eller ikke. Helseboka ønsker å skape endringer og drømmer om en verden der menneskerettighetene oppfylles for alle.

 

Enhver har rett til privatliv og beskyttelse av sitt gode navn og rykte. Helseboka er opptatt av at dine helseopplysninger behandles på en så sikker måte som mulig. Vi arbeider hele tiden for at Helseapps AS og våre tjenester er i samsvar med  til enhver tid gjeldende nasjonal og europeisk rett. Vi forholder oss også alltid til de oppdaterte retningslinjene fra Datatilsynet og fra Direktoratet for e-helse. I tillegg stiller vi høye krav til oss selv og vi skal leve etter de høyeste etiske standardene.

 

Alle har rett til at deres grunnleggende behov er ivaretatt slik at de kan leve et verdig liv. Hvis man ikke kan ta vare på seg selv, skal myndighetene legge til rette for et verdig liv.

 

Alle har rett til en levestandard som sikrer deres helse og andre grunnleggende behov. Alle må kunne få hjelp av en lege når det er nødvendig. Ingen skal lide sykdom eller ekstrem nød bare fordi de har dårlig råd.

 

Vi ønsker i fremtiden å hjelpe med:

Det er ikke i alle land som Norge som er like muligheter dessverre, der ønsker vi i å hjelpe at alle kan ha like rettigheter i form av helsehjelp.

  • Igjennom en plattform som skal sikre at innbyggerne i utviklingsland får bedre mulighet til å ha en god helse
  • Bidra til et bedre vaksineringsprogram for barn og ungdom i land som mangler gode systemer.  
Se alle våre moduler og priser
Kontakt oss

Er du interessert i våre løsninger? Ta kontakt, og vi vil finne den beste løsningen for deg.

Kontakt salg
Nyhetsbrev