Ideell løsning for klinikken Sex og Samfunn

Stiftelsen Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og deres klinikk i Oslo er et kjærkomment tilbud for ungdom med spørsmål om prevensjon, graviditet, seksuelt overførbare infeksjoner - og alt annet som har med seksuell helse å gjøre. Stiftelsen, som ble etablert i 1971, har valgt Helseboka som sin samhandlingsplattform for timebestilling og pasientinvolvering. Nå håper sykepleier og avdelingsleder Stine Solli at dette skal føre til at enda flere besøker Sex og samfunn.

Stine Solli har jobbet ved Sex og samfunn siden 2015, og er avdelingsleder for kliniske tjenester. Klinikken, som ligger sentralt i Oslo, har om lag 30 000 besøkende årlig. Tilbudet er gratis og åpent for unge under 25 år som har spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse. Her får man gratis hjelp til alt innenfor seksuell og reproduktiv helse: veiledning og resept på prevensjon; tester for seksuelt overførbare infeksjoner; behandling av plager og undersøkelse av lege. Driften har inntil nylig vært basert på drop-in med fysisk fremmøte innenfor en gitt åpningstid. Dette har fungert godt og pasientene har gitt gode tilbakemeldinger på tilbudet, som skal være et lavterskeltilbud på linje med for eksempel helsestasjon for ungdom.

- Vi er opptatte av å være et helsetilbud der unge blir møtt på sine egne premisser, sier Solli.

 

Og så kom pandemien...

Da Covid-19 rammet verden, ble det tvingende nødvendig for de aller fleste helseforetak å finne nye løsninger på massekommunikasjon og timeadministrasjon. Sex og samfunn ble intet unntak.

– Vi har rundt 30 000 besøk på klinikken i løpet av et normalår, og restriksjonene i forbindelse med pandemien ble preget av mye manuell registrering og telefonsamtaler til pasienter vi ellers ikke forholdt oss til før de dukket opp i åpningstiden, men på grunn av krav om avstand kunne vi ikke fortsette med drop in – som var det tilbudet hovedsakelig baserte seg på pre pandemi. Derfor brukte vi fryktelig mye ressurser på dagtid til å sette opp timer til pasienter som tidligere møtte opp på drop –in, forteller hun og legger til at de var raske til å starte søket etter et online bookingsystem der pasientene selv kunne gjøre timebestilling og samtidig gi klinikken de opplysningene som trengtes for videre oppfølging. Løsningen ble Helseboka.

 

Kort vei fra idé til handling

– En av fordelene med å være en privat stiftelse, er den korte veien fra idé til handling. Så da valget var tatt var vi oppe å kjøre på kort tid , og Helseboka var fantastisk dyktig til å hjelpe oss å sette opp gode løsninger for å møte våre behov, sier Solli fornøyd.

– Nå kan pasientene selv bestille, endre og eventuelt avbestille time hjemmefra og til alle døgnets tider, helt uavhengig om telefonen vår er bemannet. Tjenesten er lett å finne via våre hjemmesider, og siden pålogging skjer trygt og sikkert via bank-id, legitimeres pasientene automatisk, slik at opplysninger om navn, adresse og alder går rett i journalen til hver enkelt pasient, sier hun. Solli poengterer videre at stiftelsen nå kan vi bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på å faktisk hjelpe de som henvender seg til klinikken.

 

Undervisning og påvirkning

Selve klinikken er et tilbud kun for unge under 25 år, men Sex og samfunn betjener også en nasjonal chat-tjeneste. I tillegg underviser stiftelsen helsepersonell og -yrkesgrupper på universitets- og høgskolenivå, samt helsepersonell som jobber med ungdomshelse. Sex og samfunn holder også seksualitetsundervisning for alle 9. klasser i Oslo kommune, på oppdrag fra Utdanningsetaten.

– Det er både flott og givende å jobbe med og for unge. Og jeg er sikker på at vi utgjør en positiv forskjell i livene til mange mennesker i en sårbar aldersgruppe. Derfor driver vi også et aktivt, politisk påvirkningsarbeid med mål om å at alle unge i hele Norge skal få et likeverdig helsetilbud, sier Solli avslutningsvis.

 

Hvordan modulene har hjulpet Sex og Samfunn:

Ved bruk av skjemamodul og timebok med booking har klinikken skreddersydd sitt eget skjema med spørsmål som router til klinikkens ulike timebøker/behandlere. På denne måten får kunden bestilt time til korrekt behandler basert på svarene som er fylt ut i skjemaet som en del av bookingflyten. Dette gir klinikken mulighet til å få relevant informasjon ang bestillingen på forhånd av timen slik at behandler kan stille bedre forberedt. Besvarelsen til kunden vil bli journalført i Helseboka og koblet til timebestillingen hvor behandler får oversikt over besvarelsen. Ved bruk av brandingpakken vil selve timebestillingen gjenspeile klinikkens farger og logo slik at kunden får en følelse av å hele tiden være på klinikkens plattform.

Sjekk løsningen for Sex og Samfunn her

 

Se alle våre moduler og priser
Kontakt oss

Er du interessert i våre løsninger? Ta kontakt, og vi vil finne den beste løsningen for deg.

Kontakt salg
Nyhetsbrev